Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Bevezetés

A fogyasztói társadalom értékváltás előtt áll. A fejlett országok lakosságának jelenlegi életvitele és fogyasztása fenntarthatatlan. Az emberiség ökológiai lábnyoma már ötven éve meghaladja Földünk biológiai kapacitását, újratermelő képességét. Tudósok ezrei próbálják időről időre ráirányítani a figyelmet arra, hogy egyre gyorsabban rohanunk az ökológiai katasztrófa felé. Szerencsére a felelősen gondolkodó politikai döntéshozók körében is egyre gyakoribb a klímaváltozás tényének és veszélyének elfogadása és a változtatás szükségességének felismerése. A turizmus az elmúlt hatvan-hetven év egyik sikerágazata. Növekedési üteme sok évben több mint duplája volt a Föld egészén mért átlagos GDP-növekedésnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gazdasági ágazatok közötti relatív szerepe egyre nagyobb lett. Az évenként megjelenő UNWTO Barométer (UNWTO, 2019) adatai szerint a munkavállalók 9-10%-a köszönheti állását közvetlenül vagy közvetve a turizmusnak. Az ágazat GDP-hez való közvetlen hozzájárulása 5-6%. Tekintettel a más gazdasági tevékenységekkel való szoros összefüggéseire és a jelentős multiplikatív hatására, a közvetett hatásaival együtt általában 10% fölé becsülik a globális GDP előállításában betöltött szerepét. Túl gazdasági szerepén, elvitathatatlan, hogy olyan társadalmi jelenséggé vált, amely hatással van az emberek életminőségére és szubjektív boldogságérzetére is. Azonban minden pozitívuma ellenére nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a turizmus szintén felelős a fenntarthatatlan túlfogyasztásért és a klímaváltozást előidéző üvegházhatású gázok kibocsátásáért. Az Európai Unió 2050-re karbonsemlegessé szeretné tenni gazdálkodását és fogyasztását. Nyilván ez a célkitűzés a turizmus számára is jelentős kihívást jelent. Különösen annak ismeretében, hogy ennek szükségessége még a potenciális utazók körében nem kellő mértékben felismert. Egy 2019-es németországi reprezentatív lakossági felmérés szerint a 2018-ban szabadidős célú utazásban részt vett német lakosok 58%-a vallotta azt, hogy a fenntarthatóságnak semmi szerepe nem volt az utazási döntés meghozatalában. A helyzet meglehetősen elkeserítő! Jelen könyvben a turizmus fenntarthatatlan gyakorlatának és káros hatásainak a bemutatása mellett a változtatás szükségességére szeretnénk felhívni a figyelmet, ismertetve egyben az alternatív turizmus nyújtotta lehetőségeket is.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave