Gonda Tibor

Alternatív turizmus


A közösségalapú turizmus (Community-based tourizm)

Az alternatív turizmus egyes gyakorlati megnyilatkozásainál az etikus fogyasztói magatartás és a morális kérdések hangsúlyosan jelennek meg. Előtérbe kerülnek a turizmus szociális, illetve társadalmi aspektusai. Ez jellemző a következőkben bemutatásra kerülő, a helyi közösségeket és a lokális érdekeket szem előtt tartó turizmusfejlesztési módszerre is. A közösségalapú turizmus (Community-Based Tourism, későbbiekben CBT) mint turizmusfejlesztési stratégia a közösségalapú fejlesztési megközelítésben gyökerezik, és az 1970-es évek irodalmában jelent meg először (Giampiccoli, 2015). Nincs azonban konszenzus a CBT konkrét, definíciószerű meghatározásáról (Boonratana, 2010). Jelen értelmezésben a CBT-t a turizmus egyik alternatív irányzatának tekintjük, amely „kifejezetten a szegény közösségek polgárai számára jött létre, és a turizmusfejlesztésnek egy olyan formája, amelyet a helyi közösség tagjainak kell elindítaniuk, megtervezniük, ellenőrizniük és irányítaniuk az eredmény elérése érdekében” (Giampiccoli–Nauright, 2010:53). Egy másik, hasonló megközelítés szerint, a közösségalapú turizmus alatt a szegények által ellenőrzött, birtokolt és irányított és számukra kedvező turizmust értjük (Giampiccoli–Saayman, 2016). Fontos kikötni, hogy a CBT-nek tartalmaznia kell a felhatalmazás és a részvétel dimenzióit. A témában kutató szakemberek szerint CBT-re úgy érdemes tekinteni, mint egy opcionális lehetőségre, melynek célja, hogy a tömegturizmus által leginkább sújtott területeken helyi szintű fenntartható turizmust lehessen létrehozni, amely hozzájárul a helyi gazdasági fejlődéshez, valamint a szegénység csökkentéséhez. Úgy vélik, a CBT-ben részt vevő vállalkozások fejlesztése jótékony hatást gyakorolhat a helyi közösségek büszkeségére, önbecsülésére, a közösség összetartó erejére, valamint nem utolsósorban elősegítheti az igazságos, demokratikus közösségi értékrend kialakítását (Gabito, 2012).

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave