Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Az ökoturizmus térszínei

Az ökoturizmust többnyire védett természeti területekkel azonosítjuk, bár nem feltétlenül csak természetvédelmi oltalom alatt álló területeken lehetséges ökoturisztikai tevékenységek folytatása. Az is igaz ugyanakkor, hogy a világ turizmusának még mindig döntő többségét adó Európában többnyire csak a védelem alatt álló területek őrizték meg olyan szinten eredeti ökoszisztémájukat és táji értékeiket, amelyek vonzóvá teszik őket az ökoturisták számára, az öreg kontinens korai iparosodása és magas népsűrűsége, sűrű település- és vonalas infrastruktúra-hálózata miatt kevés helyen maradt meg a természetközeli állapot. (Az angol nemzeti parkok gyakran inkább emlékeztetnek egy gyönyörűen karbantartott városi parkra vagy kultúrterületre, mint természeti területre, míg a világ legritkábban lakott országaiban – például Kazahsztán, Mongólia – a védelem alatt nem álló területek is gyakran szinte teljesen érintetlenek.) Ezen kevés helyek közé tartozik Kelet-Közép-Európa, így hazánk is, amely a megkésett fejlődésből akár előnyt is tud kovácsolni a turizmus e szegmensében. Annyira azért Magyarország is van ugyanakkor urbanizált és fejlett társadalmi-gazdasági értelemben, illetve kellően sűrűn lakott, hogy az ökoturizmus térszínei hazánkban is elsősorban a védett területek legyenek.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave