Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Az ökoturizmus iránti kereslet

Az elmúlt évek folyamán fokozódó érdeklődés indult meg az ökoturizmus iránt. Az urbanizáció következtében egyre többen költöztek be munkalehetőség reményében a nagyobb városokba, megyeszékhelyekbe. Ezzel megindult azon réteg kiszélesedése, amely szeretne a szabadidejében zaj- és szmogmentes környezetben kikapcsolódni. A globalizáció pedig rányomta a bélyegét a fogyasztói piac számos szegmensére, kiváltva ezzel a természetesség, a „zöldek” híveinek ellenszenvét. A zöld aktivisták megmozdulásainak, reklámjainak köszönhetően növekedett a természetes környezet, a tartósítószer- és ízfokozómentes élelmiszerek népszerűsége. Ennek a folyamatnak köszönhetően megindult az ökológiai gazdálkodásból származó táplálékok felé fordulás. A fogyasztók körében egyre divatosabbá vált felkeresni azokat a területeket, ahonnan ezen ételek alapanyagai származnak, divat lett a múltba való visszatérés a helyi termelők felkeresése által. A folyamat magával hozta, hogy egyre többen felismerték a természet értékeit, a természet adta lehetőségeket, így egyre több utazni vágyó az utazás tervezése során beépítette vagy elsődleges utazási célpontjává tette az ökoturisztikai attrakciókat is.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave