Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)

A „Lifestyles of Health and Sustainability” kifejezés egy olyan társadalmi csoportot takar, amelynek kialakulása a 2000-es évek eleje/közepe óta figyelhető meg Németországban, de Európa, Kelet-Ázsia, Észak-Amerika, valamint Ausztrália és Új-Zéland nagy részén is. Ezen a ponton ki kell emelni, hogy a LOHAS esetében nem szubkultúráról, fogyasztási stílusról vagy egyetlen (fenntartható) életstílusról van feltétlenül szó, hanem különböző életstílusokról, amelyekben elsősorban az egészség és a fenntarthatóság kiemelt jelentősége számít közösnek (Klein, 2014). Ez a két érték nagyon fontos szerepet játszik a LOHAS-csoport fogyasztási döntései során – mindenekelőtt az élelmiszerek beszerzésénél, de a higiéniai termékek, textíliák vásárlása, az áramszolgáltató kiválasztása vagy éppen a mobilitási magatartás során is. Természetesen a LOHAS követői a turisztikai döntéseikben is érvényesítik a képviselt értékrendet. Ezért ők egyértelműen nyitottak az alternatív turizmus megoldásai és konkrét kínálati elemei iránt.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave