Gonda Tibor

Alternatív turizmus


A virtuális turizmus mint lehetséges alternatíva

A technikai fejlődéssel összhangban a különböző virtuális valóság is egyre nagyobb jelentőséggel bír a turizmuson belül is. A modern interpretációnak hatékony eszköze lehet különösen pl. az örökségturizmus attrakciói esetében (Kajos–Bányai, 2012). A kiterjesztett valóság vagy a 3D-s virtuális megjelenítésekkel jelentősen fokozható a turista élménye (Gerdesics et al., 2019). Különösen nyitottak az ilyen élményekre a gyerekek és a fiatalabb korosztály tagjai, akik a különböző videójátékok alkalmazása révén már ráhangolódtak a virtuális világban való elmélyüléshez (Dunai, 2016). A virtuális valóság tehát egyértelműen hasznos és elfogadott eszköze a helyszíni élmények fokozásának. Fontos kérdés viszont az, hogy lehet-e alternatívája a valódi utazásoknak. Az intézetünk által 2018-ban, a hazai lakosság körében lefolytatott reprezentatív kérdőíves vizsgálata során kitértünk a virtuális turizmus megoldásai iránti nyitottság vizsgálatára is. A kutatás során a válaszadóknak több állításról kellett eldönteniük, hogy mennyire értenek vele egyet, illetve mennyire tudnak azonosulni vele. A következő három állítás került a vizsgálat középpontjába:

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave