Gonda Tibor

Alternatív turizmus


A túlturizmus jelensége

A turizmus fenntartható keretek közt való kezelése számos kihívás elé állítja a szektor szereplőit. Habár a problémás és megoldásra váró kérdéseket több mint húsz éve felismerték, sokáig nem történt sem látásmódbeli, sem pedig tényleges, kézzelfogható változás. Ráadásul a turizmus fejlődése annyira dinamikus, hogy sok esetben csak a problémák felmerültét követően kezdődik meg a gondolkodás azok megszüntetésérnek lehetséges módozatairól. Az utóbbi egy-két évtizedben azonban néhány fogadóterületen a helyi közösség szemléletmódja a turizmussal kapcsolatban radikálisan megváltozott, mégpedig negatív irányba, és ennek következtében sok desztinációban kiélezetté, feszülté vált a turisták és a helyiek közt fennálló viszony. Sok helyen megjelentek a „Tourist go Home!” feliratok. 2017-re tehető az, hogy több desztinációban elviselhetetlenné kezdett válni a turizmus mértéke, és megjelentek a lakossági ellenállásról és a túlturizmusról (overtourism) szóló tudósítások. A fogalmat felkapta a média, és elterjedt az egész világon (Arte, 2017).

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave