Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Desztinációk mint közösségi tulajdon

Sok, turisták millióit csábító desztináció (honeypot destinations) kénytelen elszenvedni a túlturizmus okozta negatív hatásokat, a legnagyobb attrakció általában valamilyen közjószág, köztulajdonban lévő hely, épület, melynek látogatásáért, megtekintésért nem kérhető pénz a turistáktól. Az ilyen közösségi, mindenki által használható és igénybe vehető attrakciók (közös jószágok) fontos jellemzője, hogy használatából egyik fogyasztó sem zárható ki. Az előbbi példával élve, ha a velencei Szent Márk téren már 30 000 turista összegyűlt, nyugodtan odamehet még egy 30 001. számú látogató is. Az élményszerzés minősége ugyan némileg romlik, de az attrakció továbbra is hozzáférhető, elérhető. Éppen amiatt azonban, hogy a közös jószágok szabadon, ingyen hozzáférhetőek, a fogyasztók tömeges jelenléte előbb-utóbb a desztináció kizsákmányolásához, bizonyos fokú tönkretételéhez vezet. Velence példájánál maradva: a város polgármestere már 2019-ben szorgalmazta, hogy azok a turisták, akik csak Velence látványosságaira kíváncsiak, de nem a városban szállnak meg, kötelesek legyenek extra „turistaadót” (Venice Tourist tax) fizetni. Az adó maximális mértéke 10 euró, a befolyt összeget felújítási munkákra, a város szépítésére, fejlesztésére fordítanák. A javaslatot megszavazták, ám bizonyos okok miatt 2020-ra ütemezték az adó bevezetését. A koronavírus-járvány miatt, mely súlyosan érintette a turizmus szektorát, 2022-re csúsztatták az intézkedés bevezetését.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave