Gonda Tibor

Alternatív turizmus


A túlturizmus következményei és megoldási javaslatok, intézkedések

A túlturizmust kiváltó okok vizsgálata közben fontos szem előtt tartanunk, hogy nem csak a turisták, illetve látogatók használják az adott, túlturizmus sújtotta desztinációt. Példának okáért a tömegközlekedés során tapasztalható állandó tömeg jelenlétéhez és a túlzsúfoltsághoz a helyi lakosság és a napi ingázók ugyanúgy hozzájárulnak, mint az odalátogató turisták, legyenek csak napi látogatók vagy több napig ott tartózkodók. Sajnos a turizmus következményeként bizonyos desztinációk lakosságszámának drasztikus csökkenésével is számolnunk kell. Velence (szomorú) példájával élve: míg 1951-ben hivatalosan 174 000 lakosa volt a városnak, addig 2012-ben már csupán 57 000. Mindez azt jelenti, hogy Velence mindössze hetven év alatt elvesztette lakosságának kétharmadát. Helyettük természetesen évi több mint húszmilliós látogatottságot regisztrálnak a városban. Velence mára szinte kizárólag a turisták városává vált…

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave