Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás
Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.)
Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 535 4
Online megjelenés éve: 2020
ISSN 2732-0685
A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben találhatók a plenáris előadások (a nyelvelmélet, módszertan és alkalmazás összefüggéseiről és a nyelvészeti kutatási módszereiről) és a Brassai-előadások szövegei, valamint a terminológia, lexikográfia, korpuszok és fordítástudomány területére eső tanulmányok.