Tervezés
Jelen Tibor, Mészáros Tamás
Tervezés
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 219 3
Online megjelenés éve: 2018

Tervezni szükséges, ezt általában elismeri mindenki. De tudjuk-e, hogy pontosan miről is beszélünk?

Ez a könyv ezt a kérdést szeretné megválaszolni. Ennek kapcsán a tankönyv célja, hogy bemutassa a vállalati tervezés elemi összefüggéseit, egyrészt elméletben, másrészt kitekintve a gyakorlatra is. Ennek megfelelően áttekinti a vállalatok tervezési folyamatait, illetve a folyamatok megszervezésével együtt járó feladatokat. Bemutatja a leggyakrabban használt tervtípusokat, ezek közül kettőt: a stratégiai, illetve az üzleti tervet fejtjük ki részletesen. A stratégiai tervet előállító tervezési folyamat módszertani lépései után a tankönyv egyes fejezetei lépésről lépésre vezetnek végig, hogyan alakul ki az egységes vállalati tervezési rendszer (stratégiai, taktikai és operatív tervek rendszere), hogyan biztosítható a tervezési tevékenység informatikai háttere (integrált vállalatirányítási rendszerek alkalmazásával). Az üzleti tervezési folyamatok során elhelyezi a tevékenységet a vállalati tervezés rendszerében: egyrészt a teljes tervezési folyamat elemi résztevékenységeként, másrészt önálló fogalomként.

A könyv az egyetemi alapképzés hallgatói számára készült, de használni tudják a posztgraduális képzésben részt vevők, illetve az ismereteiket felfrissíteni kívánó vállalati szakemberek és vezetők is.