Gál Zoltán

Pénzügyi piacok a globális térben

A válság szabdalta pénzügyi tér


Fúziós és felvásárlási tanácsadói tevékenység

A befektetési bankok tanácsadói tevékenységén belül jelentős szerepet játszik a vállalati fúziókat, felvásárlásokat előkészítő, illetve levezénylő tanácsadói tevékenység. Mivel az egyesülési, illetve vállalatfelvásárlási ügyletekben általában egyik fél sem rendelkezik házon belül mindenre kiterjedő szakértelemmel, ezért az egyesülni szándékozó vállalatok a bankokat külső tanácsadóként bevonják a fúziós és felvásárlási (Mergers & Acquisition – M&A) ügyletekbe. Az M&A-piac földrajzi és kulturális szempontból erősen szegmentált. Az fúziók és akvizíciók a tőkepiacok dominanciájával jellemezhető angolszász üzleti világban a legelterjedtebbek, míg a „bankorientált” kontinentális Európában szerepük kisebb. Japánban és szélesebb értelemben Ázsiában lényegében hiányzik ez a vállalatépítési forma. Japánban például a munkaadók és az alkalmazottak közötti paternalista viszonyból következően nem tartják „ízlésesnek”, ha a vállalatvezetés eladja alkalmazottait egy felvásárlási ügylet során (Laulajainen, 1998). A kontinentális Európában a német jog korlátozza legerősebben a fúziókat és a felvásárlásokat. Az ellenséges felvásárlást (hostile takeover) a tőzsdén jegyzett vállalatok relatíve kis száma, a meghatalmazotti szavazati jog elterjedt alkalmazása és a kereszttulajdonlás rendszere egyaránt korlátozzák (sok vállalatban maguk a bankok is részvénytulajdonosok).

Pénzügyi piacok a globális térben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 811 8

Furcsa könyvet tart kezében az olvasó: csupa olyan dologról szól, amiről már több tucat szakkönyv, cikk, internetes tanulmány megjelent - azaz tőzsdéről, bankokról, pénzügyi válságokról, intézményi befektetőkről -, és mégis döbbenten vesszük észre, hogy a „gálzoli"-féle olvasatban egy másik világot fedezhetünk fel. Ebben a vékonynak egyáltalán nem nevezhető, igencsak súlyos könyvben a szerző aprólékosan összegyűjtötte erről a pénzvilágról azokat a tényeket, amelyeket itt meg ott, szétszórva akár meg is találhatunk, de így egy keretben sokkal hangsúlyosabban mutatják: igencsak sajátos a pénzügyi „centrum" és a pénzügyi „periféria" elhelyezkedése és viszonya. Tények, nagyságrendek, áramlások, térképek követik egymást. A szerző mindeközben nem ítélkezik, hanem bemutat. Néhol, egy-egy fél megjegyzésből úgy érzem, inkább a globalizált pénzügyi tér harsány kritikusaival ért egyet - és ekkor kezdenék vitatkozni vele, meggyőzni őt, bemutatni neki az ellenérveket - de mivel, mint minden vérbeli tudóst, sokkal jobban izgatja a tárgy maga, semminthogy zsigeri alapon azonnal véleményt mondjon tárgyáról, a vitánk most elmarad, helyette marad az olvasó ámulattal vegyes csodálata: köszönjük, Zoli, ezt a könyvet; évekig, évtizedekig fogjuk kézikönyvként használni!

Király Júlia

alelnök

Magyar Nemzeti Bank

Az olvasó hiánypótló művet tart a kezében. A szerző a pénzügyi gazdaságtan és a gazdaságföldrajz határterületén mozgó jelenségkört vizsgálja értőn, igényesen és jelentős szakmai értéket teremtve. E munka egyszerre színvonalas tudományos értekezés és olvasmányos könyv a pénzügyi piacok rejtélyes világáról és a térbeliség mellőzhetetlen hatásáról. A mű írója ráérzett a vizsgált terület leglényegesebb jellegzetességére: arra az ellentmondásra, mely a globalizálódó pénzügyi tér távolságokat relativizáló hatása és a pénzügyi piaci működés térbeliségének növekvő fontossága között feszül. Ebből bontotta ki a pénzügyi földrajz hazai alapművének számító könyv gondolatmenetét. A szakértők és a tárgy iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják ezt az értékes alkotást.

Bélyácz Iván

akadémikus, egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Hivatkozás: https://mersz.hu/gal-penzugyi-piacok-a-globalis-terben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave