Gál Zoltán

Pénzügyi piacok a globális térben

A válság szabdalta pénzügyi tér


A válság közvetett okai

A válság közvetett okai között elsőként a pénzügyi globalizációt hajtó piaci liberalizáció említhető meg, amelynek következtében nemcsak a határokon át mozgó pénztömegek nagysága volt példa nélküli, de fejlődő országok egyre szélesebb csoportjának integrálódásával a pénzügyi piacok globális integrációja is földrajzilag egyre nagyobb területre terjedt ki a kereskedelem, majd a tőkeáramlás liberalizációjának – a határok és a tőkekorlátok lebontásának – köszönhetően. A pénzügyi piacok egyre inkább mélyültek, valamint egyetemessé váltak, hasonló termékekkel, hasonló szabályokkal működtek, a befektetők és intézmények sokkal szabadabban mozoghattak az egyes országok piacai között. A világkereskedelembe egyre több ország tudott bekapcsolódni tevékenyen, és ennek következtében a fejlődő államok kedvező feltételeket teremtettek a tőke beáramlásának. A globális piacok összekapcsoltsága, a fejlődő országoknak a volatilis nyugati feltörekvő piacok felé való kitettsége, a piacok kisebb mélysége és gyengébb intézményesültsége felerősítette a pénzügyi válságok során bekövetkező fertőzések veszélyét. Az 1970-es évektől folyamatos rendszerválságok elsősorban a fejlődő országokat sújtották, az 1980-as évekbeli adósságválságtól egészen az ázsiai válságig bezárólag. A mostani válság azonban több szempontból kilóg a sorból. Egyrészt nem a fejlődő országokból indult ki, másrészt ezen országcsoportot is differenciáltan érinti. Az nyersanyag- és iparcikkexportőr feltörekvő országok fizetésimérleg-egyenlege dinamikusan javult, jelentős devizatartalékaik és befektetési lehetőségeket kereső tőkeforrásaik védettséget jelentek a pénzügyi és gazdasági válság közvetlen hatásai ellen. Ugyanakkor például a hatalmas külső adósságállománnyal rendelkező kelet-közép-európai országok devizatartalékok hiányában sérülékenyebbé váltak, esetükben megvolt a veszélye a valutaválság kitörésének.

Pénzügyi piacok a globális térben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 811 8

Furcsa könyvet tart kezében az olvasó: csupa olyan dologról szól, amiről már több tucat szakkönyv, cikk, internetes tanulmány megjelent - azaz tőzsdéről, bankokról, pénzügyi válságokról, intézményi befektetőkről -, és mégis döbbenten vesszük észre, hogy a „gálzoli"-féle olvasatban egy másik világot fedezhetünk fel. Ebben a vékonynak egyáltalán nem nevezhető, igencsak súlyos könyvben a szerző aprólékosan összegyűjtötte erről a pénzvilágról azokat a tényeket, amelyeket itt meg ott, szétszórva akár meg is találhatunk, de így egy keretben sokkal hangsúlyosabban mutatják: igencsak sajátos a pénzügyi „centrum" és a pénzügyi „periféria" elhelyezkedése és viszonya. Tények, nagyságrendek, áramlások, térképek követik egymást. A szerző mindeközben nem ítélkezik, hanem bemutat. Néhol, egy-egy fél megjegyzésből úgy érzem, inkább a globalizált pénzügyi tér harsány kritikusaival ért egyet - és ekkor kezdenék vitatkozni vele, meggyőzni őt, bemutatni neki az ellenérveket - de mivel, mint minden vérbeli tudóst, sokkal jobban izgatja a tárgy maga, semminthogy zsigeri alapon azonnal véleményt mondjon tárgyáról, a vitánk most elmarad, helyette marad az olvasó ámulattal vegyes csodálata: köszönjük, Zoli, ezt a könyvet; évekig, évtizedekig fogjuk kézikönyvként használni!

Király Júlia

alelnök

Magyar Nemzeti Bank

Az olvasó hiánypótló művet tart a kezében. A szerző a pénzügyi gazdaságtan és a gazdaságföldrajz határterületén mozgó jelenségkört vizsgálja értőn, igényesen és jelentős szakmai értéket teremtve. E munka egyszerre színvonalas tudományos értekezés és olvasmányos könyv a pénzügyi piacok rejtélyes világáról és a térbeliség mellőzhetetlen hatásáról. A mű írója ráérzett a vizsgált terület leglényegesebb jellegzetességére: arra az ellentmondásra, mely a globalizálódó pénzügyi tér távolságokat relativizáló hatása és a pénzügyi piaci működés térbeliségének növekvő fontossága között feszül. Ebből bontotta ki a pénzügyi földrajz hazai alapművének számító könyv gondolatmenetét. A szakértők és a tárgy iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják ezt az értékes alkotást.

Bélyácz Iván

akadémikus, egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Hivatkozás: https://mersz.hu/gal-penzugyi-piacok-a-globalis-terben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave