Poór József (szerk.)

Menedzsment-tanácsadási kézikönyv

Innováció – megújulás – fenntarthatóság


9.5.4. Projektmenedzsment-tanácsadás lehetséges területeinek rendszere

9.2. táblázat. Projektmenedzsment-tanácsadás lehetséges területeinek rendszere
Stratégiai projektmenedzsment-tanácsadás
 • Projektmenedzsment stratégia készítése és illesztése vállalati és üzleti stratégiákhoz és programokhoz
 • Projekt-portfólióelemzés és optimalizálás
 • PM Governance koncepció és struktúra
Operatív projekttanácsadás
Technikai és módszertani területek
 • Projekt megvalósíthatósági vizsgálatok és elemzések
 • Projekt hatásainak ex-ante és ex-post elemzése, hatástanulmányok készítése
 • Célstruktúra és projektdefiníció felállítása
 • Projekttervezés módszertanok és támogató IT-alkalmazások felhasználása
 • Projekt szervezetek és struktúrák kialakítása
 • Vezetési és szervezési technikák a projektirányítási tevékenység támogatására
 • Döntés-előkészítési és döntési folyamatok tervezése, bevezetése
 • Projekt monitoring és kontrolling eljárások, eszközök kialakítása, illetve bevezetése
 • Projekt dokumentációs és adminisztrációs módszerek, eszközök
 • Termék és folyamat minőségbiztosítási, ellenőrzési megoldások
 • Projekt kommunikációs rendszerek, eljárások és tartalmi struktúrák
 • Kockázatkezelési módszerek, eljárások és eszközrendszerek
 • Változáskezelés, igénymenedzsment módszerek és eszközök
 • Tesztelési és átadás-átvételi eljárások, módszerek
 • Projektzárási és értékelési folyamatok, módszerek
Humán területek
 • Projekttagok, vezetők projektkompetenciájának értékelése, fejlesztése és az alkalmas kollégák kiválasztása
 • Motivációs rendszerek és módszerek kialakítása a projektben részt vevők számára
 • Konfliktuskezelési és csoportdinamikai megoldások
Integrált projektmenedzsment kompetenciafejlesztés
 • Szervezeti projektmenedzsment képességek, kompetenciák és érettség felmérése
 • Alkalmazott projektmenedzsment módszerek és megoldások hatékonyságának vizsgálata, fejlesztési irányok és akciók definiálása
 • Működési sajátosságokhoz és szervezeti kultúrához illeszkedő projektkezelési módszerek, eljárások kidolgozása
 • Projektműködési és -irányítási folyamatok felmérése, újratervezése és optimalizálása
 • Projektkezelési szabályzatok, kézikönyvek készítése
 • Projektkezelési eljárások tantermi és/vagy tréning típusú oktatása
 • Projekt tapasztalat feldolgozási és tudásmenedzsment megoldások kidolgozása
 • Projektek átvilágítása, auditálása és fejlesztési akciók kidolgozása
 • Projektműködés folyamatos minőségbiztosítása
 • Projektmenedzsment képzések, oktatások
Speciális projektmenedzsment-tanácsadási területek
 • Projektmenedzsmentet kiszolgáló informatikai rendszerek kiválasztása, bevezetése
 • Felkészítés az Európai Unió által finanszírozott projektek sajátosságaira (módszerek, eljárások oktatása és bevezetése)
 • Projektmenedzsment-fókuszú személyes vezetői konzultáció, támogatás (PM szakmai coaching)
Forrás: A szerzők saját szerkesztése

Menedzsment-tanácsadási kézikönyv

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 011 3

800 oldalas könyv a tanácsadásról a digitalizáció korában?! Igen! Tegyék félre előítéleteiket! Sokaknak adhat ötleteket, javaslatokat és megoldásokat, a vezetői feladatokat is ellátók számára, és nem csak a vállalati szférában. A hazai tanácsadói szakma elismert vezetői, tanácsadói, trénerei és oktatói adnak gazdag menüt ehhez. Ízlelgessék és emésztgessék! Élvezetes és építő!

Czakó Erzsébet egyetemi tanár, igazgató

Budapesti Corvinus Egyetem,Gazdálkodástudományi Kar,

Vállalatgazdaságtan Intézet

A globális válság rádöbbentette a vállalatok többségét arra, hogy a sikeres túlélés, a megváltozott feltételekhez történő gyors alkalmazkodás menedzseléséhez nincs kellő tudásuk. Arra is rádöbbentek, hogy hiányos vezetői kompetenciáikat a legolcsóbban és legszakszerűbben külső tanácsadó cégekkel együttműködve erősíthetik meg. Ez a kézikönyv színvonalasan áttekinti a tanácsadói szolgáltatások széles körét, nemcsak vállalati vezetőknek ajánlható, de kiválóan használható a felsőoktatásban is.

Lengyel Imre, az MTA doktora, Akadémiai Díjas egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

Amióta az innovatív tanácsadói képességek a siker kulcsfontosságú elemévé váltak a tudásalapú szakmai szolgáltatások esetében, egy ilyen komplex és sokrétű könyv nagyon hasznos forrása lehet a tanácsadók állandóan bővülő tudásbázisának.

Aaron Michelin ügyvezető igazgató

Enersense International Oy Gyakorló HR szakemberként, szervezetfejlesztőként folyamatosan dolgozom tanácsadókkal, legyenek azok belső avagy külső tanácsadók. Alapvetően a HR szerepe is a folyamatos belső fejlesztés és fejlődés biztosítása - ez a tevékenység a felgyorsult környezetben sokszor jár együtt dilemmákkal, és keressük a tapasztalati tudást hozzá. Ehhez a munkához kiváló kiinduló és összefoglaló művet tart a kezében az olvasó. Nélkülözhetetlennek tartok egy ilyen átfogó művet a vezetők, szervezeti szakemberek és külső tanácsadók polcáról.

Bárdos Andrea szervezetfejlesztési vezető

Bonafarm Csoport

Hivatkozás: https://mersz.hu/poor-menedzsment-tanacsadasi-kezikonyv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave