Poór József (szerk.)

Menedzsment-tanácsadási kézikönyv

Innováció – megújulás – fenntarthatóság


Tanuláselméleti modell (Learning theory modell: LTCC)

A modern karrierteóriák egyike Krumboltz tanuláselméleti karrier-tanácsadási modellje (Learning Theory of Career Counseling – LTCC). Az elmélet szerint a karriert meghatározó tanulás megfigyeléseken és közvetlen tapasztalásokon keresztül történik. Ebben a megközelítésben a karriert alapvetően négy tényező határozza meg (Krumboltz–Mitchell–Gelatt, 1975). 1. A genetikai adottságok és különleges képességek. Ide tartozik a származás, a nem, a fizikai adottságok és jellemzők. 2. Környezeti körülmények és események: társadalmi, kulturális, politikai, gazdasági, természeti jellemzők és erőforrások. 3. Tanulási tapasztalatok. Minden egyes személynek egyedi tanulási tapasztalata van, amelyek meghatározzák a pályaválasztást. Gyakran nem emlékszünk a konkrét eseményekre, amikor egy adott tapasztalatot szereztünk, azonban az általános következtetéseinket, amelyeket egy-egy tanulási helyzetben szereztünk, elraktározzuk (pl. szeretem a kihívásokat). A tanulási tapasztalatok egyik típusa az instrumentális tanulás, amelynek során az egyén elsajátítja az ösztönzés körülményeit, a rejtett vagy nyílt viselkedési válaszokat és azok következményeit (pl. ha keményen dolgozom, megdicsérnek, vagy ha nem dolgozom, akkor is kapok jutalmat). A másik tanulási típus az asszociatív tanulás, amelynek a lényege, hogy az egyén érzékel és összekapcsol két vagy több környezeti ingert (pl. megfigyelés, olvasás vagy hallott foglalkozások). Ennek eredményeképp alakulnak ki például a foglalkozásokkal kapcsolatos asszociációk, sztereotípiák. 4. A feladatmegoldási készségek. A genetikai adottságok, a környezeti tényezők és a tanulási tapasztalatok közötti kölcsönhatások alapvetően meghatározzák ezeket a készségeket. A feladatmegoldási készségek közé tartoznak a személy elvárásai, igényei és teljesítménye, a munkavégzési szokásai és az érzelmi reakciói is. Az egyén a korábban elsajátított feladat megoldási készségeit folyamatosan alkalmazza az új feladat vagy probléma helyzetben, ugyanakkor a feladat, illetve a probléma visszahat a készségekre, amelyek folyamatosan módosulnak.

Menedzsment-tanácsadási kézikönyv

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 011 3

800 oldalas könyv a tanácsadásról a digitalizáció korában?! Igen! Tegyék félre előítéleteiket! Sokaknak adhat ötleteket, javaslatokat és megoldásokat, a vezetői feladatokat is ellátók számára, és nem csak a vállalati szférában. A hazai tanácsadói szakma elismert vezetői, tanácsadói, trénerei és oktatói adnak gazdag menüt ehhez. Ízlelgessék és emésztgessék! Élvezetes és építő!

Czakó Erzsébet egyetemi tanár, igazgató

Budapesti Corvinus Egyetem,Gazdálkodástudományi Kar,

Vállalatgazdaságtan Intézet

A globális válság rádöbbentette a vállalatok többségét arra, hogy a sikeres túlélés, a megváltozott feltételekhez történő gyors alkalmazkodás menedzseléséhez nincs kellő tudásuk. Arra is rádöbbentek, hogy hiányos vezetői kompetenciáikat a legolcsóbban és legszakszerűbben külső tanácsadó cégekkel együttműködve erősíthetik meg. Ez a kézikönyv színvonalasan áttekinti a tanácsadói szolgáltatások széles körét, nemcsak vállalati vezetőknek ajánlható, de kiválóan használható a felsőoktatásban is.

Lengyel Imre, az MTA doktora, Akadémiai Díjas egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

Amióta az innovatív tanácsadói képességek a siker kulcsfontosságú elemévé váltak a tudásalapú szakmai szolgáltatások esetében, egy ilyen komplex és sokrétű könyv nagyon hasznos forrása lehet a tanácsadók állandóan bővülő tudásbázisának.

Aaron Michelin ügyvezető igazgató

Enersense International Oy Gyakorló HR szakemberként, szervezetfejlesztőként folyamatosan dolgozom tanácsadókkal, legyenek azok belső avagy külső tanácsadók. Alapvetően a HR szerepe is a folyamatos belső fejlesztés és fejlődés biztosítása - ez a tevékenység a felgyorsult környezetben sokszor jár együtt dilemmákkal, és keressük a tapasztalati tudást hozzá. Ehhez a munkához kiváló kiinduló és összefoglaló művet tart a kezében az olvasó. Nélkülözhetetlennek tartok egy ilyen átfogó művet a vezetők, szervezeti szakemberek és külső tanácsadók polcáról.

Bárdos Andrea szervezetfejlesztési vezető

Bonafarm Csoport

Hivatkozás: https://mersz.hu/poor-menedzsment-tanacsadasi-kezikonyv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave