Poór József (szerk.)

Menedzsment-tanácsadási kézikönyv

Innováció – megújulás – fenntarthatóság


Szociál-kognitív karrier elmélet (Social Cognitive Career Theory: SCCT)

A szociál-kognitív karrier elmélet (Lent–Brown–Hackett, 2002) kiemelt fogalma az énhatékonyság (career self-efficacy), amely az egyén azon személyes élményét írja le, amelyet saját karrierépítésének hatékonyságával kapcsolatban átél. Véleményük szerint a karrierépítés énhatékonysága a karriertervezés tudatosságában érhető tetten, amely elképzelésüket empirikus kutatásokkal is igazolták. Az észlelt énhatékonyság – a szociális tanuláselmélet nézetei szerint – befolyásolja a kogníciónkat, a motivációs folyamatainkat, az érzelmeinket és a viselkedésünket is (Bandura, 1993). A modell szerint a karrierépítéssel kapcsolatban megszületett döntések elemzésekor figyelembe kell vegyük az egyén személyes jellemzői közül az adott személy nemét, etnikai jellemzőit, egészségi állapotát és képességjellemzőit, illetve különféle korlátait csakúgy, mint szocio-ökonómiai hátteréből fakadó lehetőségeinek és korlátainak csoportját. Azt, hogy az egyén számára milyen tanulási tapasztalatok megszerzésére nyílik lehetősége életpályája során, mindig az adott személy sajátos jellemzői (személyes inputjai) és a környezeti háttértényezők együttes rendszere határozza meg. Az egyén által megszerzett tapasztalatok ugyanakkor közvetítő változóként moderálják a továbbiakban a személy énhatékonyság-elvárásainak rendszerét, s így közvetlen hatást jelentenek a jövendőbeli feladatok megoldásával kapcsolatos eredményelvárásokra is. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a személyes énhatékonyság élményének befolyásolása mellett a különféle eredményelvárások hatást gyakorolnak az egyén érdeklődési irányaira, céljainak kitűzésére éppúgy, mint az életpályájával kapcsolatos választásaira, döntéseire. Döntéseinket jelentős mértékben befolyásolja továbbá, hogy a jövőre vonatkozóan milyenek (mennyire támogatóak vagy akadályozóak) az általunk anticipált lehetőségek. A modell szerint mindezen tényezők komplex hatásrendszere lesz az, amely az előkészületek fázisától meghatározza egész karrierépítésünk folyamatát. Ennek mentén ismerkedünk tehát a munka világával, keressük a számunkra fontos információkat, dolgozzuk ki, majd valósítjuk meg terveinket. A karriermodell cirkuláris jellege vizuálisan is megjeleníti a folyamat ismétlésének lehetőségét, sőt részben szükségszerűségét is. A rendszer egyes alkotóelemeinek változása (pl. az érdeklődési irányok vagy az egészségi állapot változása) szükségessé teheti az újraértékelést, s a korábban meghozott döntések felülvizsgálatát. A karrier-tanácsadás lényege e modell tükrében a kognitív értékelési folyamatban nyújtott támogatás, amely az énhatékonyság-élmény maximalizálását tekinti céljának.

Menedzsment-tanácsadási kézikönyv

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 011 3

800 oldalas könyv a tanácsadásról a digitalizáció korában?! Igen! Tegyék félre előítéleteiket! Sokaknak adhat ötleteket, javaslatokat és megoldásokat, a vezetői feladatokat is ellátók számára, és nem csak a vállalati szférában. A hazai tanácsadói szakma elismert vezetői, tanácsadói, trénerei és oktatói adnak gazdag menüt ehhez. Ízlelgessék és emésztgessék! Élvezetes és építő!

Czakó Erzsébet egyetemi tanár, igazgató

Budapesti Corvinus Egyetem,Gazdálkodástudományi Kar,

Vállalatgazdaságtan Intézet

A globális válság rádöbbentette a vállalatok többségét arra, hogy a sikeres túlélés, a megváltozott feltételekhez történő gyors alkalmazkodás menedzseléséhez nincs kellő tudásuk. Arra is rádöbbentek, hogy hiányos vezetői kompetenciáikat a legolcsóbban és legszakszerűbben külső tanácsadó cégekkel együttműködve erősíthetik meg. Ez a kézikönyv színvonalasan áttekinti a tanácsadói szolgáltatások széles körét, nemcsak vállalati vezetőknek ajánlható, de kiválóan használható a felsőoktatásban is.

Lengyel Imre, az MTA doktora, Akadémiai Díjas egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

Amióta az innovatív tanácsadói képességek a siker kulcsfontosságú elemévé váltak a tudásalapú szakmai szolgáltatások esetében, egy ilyen komplex és sokrétű könyv nagyon hasznos forrása lehet a tanácsadók állandóan bővülő tudásbázisának.

Aaron Michelin ügyvezető igazgató

Enersense International Oy Gyakorló HR szakemberként, szervezetfejlesztőként folyamatosan dolgozom tanácsadókkal, legyenek azok belső avagy külső tanácsadók. Alapvetően a HR szerepe is a folyamatos belső fejlesztés és fejlődés biztosítása - ez a tevékenység a felgyorsult környezetben sokszor jár együtt dilemmákkal, és keressük a tapasztalati tudást hozzá. Ehhez a munkához kiváló kiinduló és összefoglaló művet tart a kezében az olvasó. Nélkülözhetetlennek tartok egy ilyen átfogó művet a vezetők, szervezeti szakemberek és külső tanácsadók polcáról.

Bárdos Andrea szervezetfejlesztési vezető

Bonafarm Csoport

Hivatkozás: https://mersz.hu/poor-menedzsment-tanacsadasi-kezikonyv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave