Gősi Zsuzsanna, Magyar Márton (szerk.)

A tanulás-tanítás folyamatának sajátosságai sport(os) nézőpontból


A sportági módszertani központ jogi hátterének kialakítása

Adott sportágakban egy módszertani központ hozható létre „az adott sportághoz kapcsolódó sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok tevékenységét segítő, azok eredményességének előmozdítása érdekében szolgáltatást nyújtó sporttudományi oktató- és kutatóközponként” (2019:303. Korm. rendelet 15/A. § (1), beiktatta a 2021:545. (IX. 24.) Korm. rendelet). A módszertani központ hatósági és/vagy irányítási jogkörrel nem rendelkezik. Lehet önálló jogi személy, de lehet egy sportakadémia nem önálló jogi személyiségű egysége is. A módszertani központ pozíció elnyerése érdekében meghatározott feltételeknek kell megfelelni (teljesítménydiagnosztika, kutatás, sportegészségügyi feladatok, publikálás, nemzetközi kapcsolatrendszer). A látvány-csapatsportok esetében a miniszter tesz javaslatot a módszertani központi szerepet betöltő sportakadémia kilétére (4. táblázat). A kiemelt sportágak esetében a keretszerződéssel rendelkező sportakadémia tölti be ezt a szerepet.

A tanulás-tanítás folyamatának sajátosságai sport(os) nézőpontból

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 907 9

Az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete évek óta jelentet meg szakkönyveket, amelyek a sporttudomány aktuális kérdéseire keresik a választ. A mostani kötet címe sokat elárul a tartalomról: „A tanulás–tanítás folyamat sajátosságai sport(os) nézőpontból” – azaz a hangsúly ebben a kiadványban elsősorban kifejezetten az oktatás tapasztalataira helyeződött. Egészen új módszerek (mint a MIP-NPET mentorprogram), területek (mint a női labdarúgás edzői munkája) és kritikus időszakot megélő szervezeti formák (kosárlabda-akadémiák), illetve a speciális edzőképzés alkotják a kötet témáit. Fontos kiegészítőként jelenik meg a mozgásterápia gyógyító alkalmazása, továbbá a pandémia hatása a szponzorációra. A szerzők, akik többségében az ELTE oktatói, nagyon alapos munkát végeztek. Az adott témakör elméleti és gyakorlati oldalát is bemutatták, és kifejezetten hasznos következtetésekre jutottak.

Melegen ajánljuk ezt a kötetet a sportok, különösen a sportoktatás iránt érdeklődőknek, illetve mindazoknak, akiket a sport különböző aspektusai érdekelnek.Prof. em. Bárdos György

Hivatkozás: https://mersz.hu/gosi-magyar-a-tanulas-tanitas-folyamat-sajatossagai-sportos-nezopontbol//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave