MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Gáthy Vera

India. Történelem, politika, gazdaság


Reformmozgalmak

A külföldi uralom és a protestáns misszionáriusok jelenléte, a protestáns etika, a kritikai észrevételek a XIX. századtól jelentős hatást gyakoroltak főként a nagyvárosok hindu vezető rétegeire. Ők a spirituális individualizmus talaján álltak, nem kötődtek szorosan semmilyen szektához. Tanult emberek voltak, többnyire brit szolgálatban, vagy szoros kapcsolatot tartottak a brit tisztviselőkkel. Felismerték, hogy tenni kell valamit a mérhetetlen elmaradottság és nyomor felszámolása érdekében, ezért mozgalmakat indítottak a társadalom felemeléséért. Az első és legkiemelkedőbb reformer Rám Móhan Rój (1772–1833) volt. Rój apja vaisnava, anyja saiva volt. Bengálban éltek. Rój járt madraszába, és Benáreszben is tanult. Az anyanyelve és az angol mellett tudott arabul, perzsául, szanszkritül, hindiül. A muszlim iskola hatására szigorúan monoteista lett. Felújította a védánta iskola tiszta és etikai elveit úgy, ahogyan azok az upanisadokban fellelhetők. Az Isten egységét hirdette. Védikus szövegeket fordított angolra, és egy unitárius angollal együtt megalapította a Kalkuttai Unitárius Társaságot. Az 1790-es évek végén Kalkuttában kezdett latinul és görögül tanulni. 1803 és 1815 között a Kelet-India Társaság szolgálatában állt. Volt egy angol barátja, akivel hosszú éveken át foglalkoztak teológiai kérdésekkel. Rój szembefordult Bengál bráhmana osztályával (a kulin bráhmanákkal), bírálta túlkapásaikat (szatí, gyermekházasság, poligámia, bálványimádás, hozomány). 1822-ben megalapította az angol–hindu iskolát, majd négy év múlva a Védánta Főiskolát. Ragaszkodott ahhoz, hogy monoteista tanainak oktatását építsék egybe a modern, nyugati tananyaggal. Újságokat jelentetett meg angolul, hindí, perzsa és bengáli nyelven. Kezdeményezésére 1828 augusztusában tartották a Brahmó Szabhá első összejövetelét. Az összejöveteleken azután bengáli bráhmanák szanszkritül upanisad-szövegeket recitáltak, és bengálira fordították azokat, illetve a Rój által komponált himnuszokat énekelték. A szervezet utóda lett az 1841-ben alapított, nagy hatású Brahmó Szamádzs. Hatvan év alatt a mozgalom egész Indiában elterjedt. Rój 1831-ben Angliába ment a mogul császár képviseletében, hogy a Bentinck főkormányzó által a szatí ellen hozott törvényt erősítse meg a brit parlament. 1833-ban agyhártyagyulladásban halt meg Angliában.

India. Történelem, politika, gazdaság

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 246 9

DOI: 10.1556/9789634542469

Ez az egyetemi jegyzet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Nemzetközi Kapcsolatok-szakos, különböző évfolyamokra járó hallgatóinak kíván segítséget nyújtani India-tanulmányaikhoz, de valamennyi hallgató haszonnal forgathatja. Két részből áll. Az első rész rövid áttekintést kínál a nemzetközi kapcsolatok-szakos hallgatóknak India történetéről, majd a második felében részletesebben bemutatja a mai India gazdasági, társadalmi és politikai viszonyait. A második rész az indiai szubkontinens vallásainak történetéről ad tájékoztatást.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gathy-india-tortenelem-politika-gazdasag//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave