MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Gáthy Vera

India. Történelem, politika, gazdaság


Gazdaság és kereskedelem

A királyságok és az első nagy birodalom létrejöttének alapja az a mezőgazdasági többlettermelés volt, amelyet az eszközök és technológiák fejlődése, valamint a hosszabb békés időszakok biztonságának megteremtése tett lehetővé. A királyságok és a birodalom az adórendszert és az adók beszedését tartották a legfontosabbnak. Az indiai történelem minden államalakulatának legfőbb bevételi forrását a későbbiekben is a földadó jelentette, ezért minden uralkodó igyekezett a leghatékonyabb adóigazgatást megteremteni. Nem véletlen, hogy a föld és az erdő – ha sokszor névlegesen is – az uralkodó tulajdonát képezte. Évezredeken át rendszeresek voltak az összeírások, amelyek a termőföld minőségét, az egyes művelt egységek nagyságát, az ott termesztett növényeket, valamint azt is összeírták, hogy melyik föld öntözött, és melyik nem. Ezek a jellemzők határozták meg a kivethető adó nagyságát. Ha biztosítani akarták a folyamatos adóbevételeket, gondoskodni kellett az öntözőrendszerek és víztározók építéséről és karbantartásáról. A jól működő mezőgazdaság tette lehetővé a városiasodást, az igények diverzifikációját, a technológiai fejlődéssel karöltve a kézművesség változatosságát. A kereslet növekedése pedig előmozdította a kereskedelmet és a sikeres időszakokban a pénzgazdálkodást. Ez a többletbevétel jelentette a hódító háborúk anyagi hátterét is. Amikor a gazdasági rendszer valamiért megroppant – gyengült az ellenőrzés, a politikai lojalitás, a hivatalnoki kar hűsége és szorgalma, vagy külső támadások érték az adott államot –, a hanyatlás főként az állami bevételek csökkenésében, a bizonytalanság fokozódásában, a központi hatalom meggyengülésében mutatkozott meg. Változások következtek be, átrendeződtek a hatalmi viszonyok. Mindezek ellenére India az ókorban és később is a korabeli világgazdaság része maradt, és a politikai-hatalmi változások ellenére részt vett a kiterjedt nemzetközi kereskedelemben. A legfontosabbak a görög kereskedők voltak, akik már a Maurja Birodalom idején eljöttek Indiába, sőt telepeket hoztak létre a fontos tengeri kikötővárosokban. Őket az indiaiak javanáknak nevezték (az ión szóból) – később pedig csaknem minden idegent ezzel a névvel illettek. A hagyomány szerint egy Hippalosz nevű görög hajós ismerte fel a rendszerességet a monszunszelek járásában, és ő jött rá, hogy segítségükkel hogyan lehet a nyílt vízen áthajózni az Arab-tengeren. A Kr. u. I. században egy alexandriai hajós már részletes „kézikönyvet” állított össze az indiai partok kikötőiről12 (a többi, útba ejthető kikötő mellett).

India. Történelem, politika, gazdaság

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 246 9

DOI: 10.1556/9789634542469

Ez az egyetemi jegyzet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Nemzetközi Kapcsolatok-szakos, különböző évfolyamokra járó hallgatóinak kíván segítséget nyújtani India-tanulmányaikhoz, de valamennyi hallgató haszonnal forgathatja. Két részből áll. Az első rész rövid áttekintést kínál a nemzetközi kapcsolatok-szakos hallgatóknak India történetéről, majd a második felében részletesebben bemutatja a mai India gazdasági, társadalmi és politikai viszonyait. A második rész az indiai szubkontinens vallásainak történetéről ad tájékoztatást.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gathy-india-tortenelem-politika-gazdasag//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave