Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


Ráció és empíria

Mint természetes tényt fogadtuk el, hogy a tudománynak mindig a valóságból kell kiindulnia és a tapasztalat segítségével kell eljutnia az absztrakció legmagasabb fokát megtestesítő alaptörvényekhez, az axiómákhoz (0.3-2 idézet). A tudomány történetében először ez a tárgyalási mód a geometriában vált lehetségessé: ilyen felépítésű az euklideszi geometria (0.3-3 idézet). Mintájául is szolgált kétezer éven keresztül az egzakt tudományoknak: a „more geometrico” tárgyalásmód volt minden tudomány ideálja. Mint látni fogjuk, Spinoza még az etikát is „more geometrico” kívánta kifejteni. Hogyan állunk itt a valósággal való kapcsolat kérdésében? Nyilvánvaló, hogy a geometria, pontosabban szólva az euklideszi geometria alapfogalmai – vonal, sík, háromszög stb.– a mindennapi élet megfelelő alakzataiból absztrahálódtak. A geometria gyakorlati fontossága plusz a viszonylag könnyű absztrakció: ez biztosította a geometriának a mintatudomány szerepét. A geometria hálátlanul elvágta a valósághoz kötő köldökzsinórt: az axiómák igazságát Eukleidész nyomán abban látták, hogy azok azért igazak, mert közvetlenül beláthatók, evidensek, bizonyításukra nincs szükség.

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave