Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


Kvalitatív elektrosztatika

Azokról a kvalitatív elektrosztatikai vizsgálatokról, amelyeket a XVIII. század első háromnegyed részében – vagy még régebben – végeztek, érdekes összefoglalót nyújt Joseph Priestley 1767-ben megjelent The history and present state of electricity, with original experiments című könyve. Priestley maga is tevékenyen részt vett a különböző tudományszakok fejlesztésében. Nevét elsősorban kémiai felfedezései tették ismertté; ő fedezte fel többek között az oxigént. Könyve több szempontból érdekes. Mint a címe is mutatja, olyasféle összefoglalásnak tekinthető, mint amit ma státusriportnak nevezünk. Érdekes azért is, mert Priestley fontosnak tartotta, hogy az egyes kísérleteket önmaga is reprodukálja. Ilyen módon több eredeti meglátással gazdagította magát az elektrosztatika tudományát is. A könyvéből vett 0.1-2 a idézet jó figyelmeztető mindazok számára, akik azt hiszik, hogy csak korunkban szokás panaszkodni arról, hogy a sok eredeti cikk megjelenése miatt senki sem tudja áttekinteni a tudomány pillanatnyi állását, és hogy a természettudományos kutatások üteme csak a mi korunkban gyorsult fel…

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave