Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


Az előzmények: az abszolút sebesség mérésének meghiúsulása

A relativitáselmélet születésének pillanatát – úgy tűnik – könnyű megállapítani. „A relativitáselméletet 1905-ben alkotta meg Albert Einstein” – olvashatjuk a lexikonokban, népszerűsítő munkákban, de még a fizikakönyvekben is. Ha közelebbről megvizsgáljuk Einstein 1905-ben A mozgó testek elektrodinamikájáról című cikkét, akkor ez a kijelentés teljesen helyesnek tűnik: a cikk nem hivatkozik egyetlen előzetes ide vonatkozó munkára sem. Ezek után feltűnő, hogy a cikk fizikailag talán legfontosabb eredményét, amely két, egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző koordináta-rendszer jellemző adatait kapcsolja össze, a tudományos irodalom Lorentz-transzformációnak nevezte el. Hivatkozhatunk egy bevált tudománytörténeti elvre is: a forradalmian új elméletek sem pattanhatnak ki egyetlen kutató agyából, szinte tankönyvre éretten. Így volt ez a nagy Newton esetében is. Sőt – mint láttuk – Pierre Duhem francia tudománytörténészt éppen az a feltevés vezette a középkori fizika eredményeinek felfedezéséhez, hogy légüres térben, befogadásra kész atmoszféra nélkül még egy olyan egyedülálló zseni, mint Leonardo da Vinci sem teremthet egy egész tudományágat. Einstein szerepének reális értékelési folyamatában is feltűnt a már Galilei esetében megfigyelhető „túlszabályozás” jelensége: hallatszanak olyan vélemények is, amelyek kétségbe vonják azt, hogy Einstein lényeges elemmel gazdagította volna a relativitáselméletet. Idézzük itt E. Whittaker véleményét: ő még Einstein halála után írt cikkében is kitartott könyvében lefektetett véleménye mellett:

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave