Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


A mátrixmechanika: Heisenberg

A Bohr-elmélet nagyszerű sikerei ellenére – a sikerekkel párhuzamosan – korlátai egyre nyilvánvalóbbá váltak. A fogyatékosságok leginkább olyan formában jelentkeztek, hogy a modellből adódó eredményeket általában korrigálni kellett, hogy a kísérletekkel jó egyezés adódjék. Ezen korrekciók közül meglepő módon egy sor azonos jellegű volt: ilyen volt például az, hogy az l2 helyébe l(l + 1)-et kellett írni; vagy, hogy nem maga az egyik kvantumszám, hanem annak 1-gyel kisebbített értéke az, amivel számolni kell.

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave