Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


Gyorsítók. Detektorok

A kozmikus sugarakkal szemben a gyorsító berendezések óriási előnye a kézben tartható, szabályozható részecskeenergia, a nagyobb részecskeszám, pontosabban részecskeáram, és így a várható jelenségek megnőtt gyakorisága; egyáltalán a teljes kísérleti berendezés, beleértve a detektorok kontrollált egy-behangolt működtetésének lehetősége. Óriási hátrányuk természetesen hatalmas méretük és a hatalmas méretek ellenére minden vonalon a legnagyobb technikai követelmények teljesítése és az ezzel járó óriási költség. Megérthetjük, hogy ilyen berendezések létrehozása már komoly megterhelést jelent bármilyen nagy gazdasági potenciállal rendelkező állam számára, és így komoly társadalmi kérdéseket vet fel.

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave