Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


Az alapvető kölcsönhatások

Az alábbiakban megkíséreljük röviden vázolni, hogy a szerzett információkból milyen képet is festhetünk az elemi részekről, azok rendszerezéséről, illetőleg kölcsönhatásairól. Kezdjük az utóbbival. Elevenítsük fel újból Rutherford szóráskísérlete kapcsán két részecske kölcsönhatásának klasszikus képét. A jelen megfontolások szempontjából az, hogy itt éppen egy α-rész mozgásáról van szó az atommag elektromos terében, nem lényeges. A lényeges a következő: a két részecske között meghatározott törvénynek engedelmeskedő erőhatás lép fel, jelen esetben a távolság négyzetével fordítottan arányos Coulomb-erő. Ha ezt az erőhatást Newton mozgásegyenletébe tesszük, akkor a mozgás teljes lefolyása – a leírt pálya, a részecske helyzete minden egyes időpontban ezen a pályán – a mozgásegyenlet integrálásával meghatározható. A kölcsönhatást tehát vissza tudjuk vezetni egy erőtörvény felállítására.

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave