Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


A görögök adóssága

Amikor a görögök a mai értelemben vett tudomány alapjait kezdték lerakni, tehát a természetet a benne rejlő törvényszerűségek alapján, az égi hatalmak kizárásával, a bizonyíthatóság és így a bizonyosság igényével igyekeztek megérteni, háttérként vagy nyersanyagként rendelkezésükre állt az emberiség által évezredeken át összegyűjtött, jól-rosszul elrendezett, egyes részleteiben már csodálatosan fejlett tudáshalmaz. Aiszkhülosz inkább allegorikusan, mint szó szerint véve leltárba szedi a szellemi indulótőkét, a tudás isteni eredetével az értékét akarva csak hangsúlyozni (1.1-1 idézet). A görögök nagyon is tisztában voltak az igazi forrással, ha mai ismeretünk szerint aránytalanul nagy tiszteletben részesítették is Egyiptomot, Mezopotámia rovására. Így Hérodotosz szerint a geometria és a csillagászat alapjait az egyiptomiak rakták le. A görög filozófusok, ha dicsekedni akartak – minthogy öntudatosak voltak, és néha saját eredményeiktől is megittasultak –, az egyiptomi papokkal vagy kötélfeszítőkkel hasonlították össze magukat.

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave