Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


Előzetes áttekintés: időbeli, térbeli és logikai kapcsolatok

A tudománytörténet a görögökkel behatóbban a Kr. e. VI. századtól kezdődően foglalkozik. Mögöttük akkor már hosszú történelmi múlt áll; a homéroszi idők, a mükénéi kultúra fénykora már fél évezrede a múlté. A görögök már szétterjeszkedtek a Földközi-tenger partvidékein, az Égei-tenger szigetein. Virágzó városállamaik voltak nemcsak az anyaországban, hanem Kis-Ázsiában, Dél-Itáliában és Szicíliában: de voltak településeik a Feketetenger partvidékén és Marseille vidékén is. Az egymással versengő városok létrehozták az ókori Görögországnak a tudomány és a művészetek mellett elért másik nagy vívmányát, a demokráciát (természetesen a rabszolgatartó demokráciát). Mint hajózó, kereskedő és hódító nép, a görögök kapcsolatba kerültek a tőlük keletre és délre fekvő nagy kultúrákkal, így az egyiptomi és mezopotámiai kultúrával is. Mindkét nagy kultúra, de különösen az egyiptomi, utolsó évszázadaiban szívesen alkalmazott görög zsoldos katonákat. A zsoldos katonák hazavitt információin túl, a kereskedőknek az üzlethez is hozzátartozó tájékozottságát az ebben az időben már lehetővé váló – természetesen a gazdag emberek számára –, az egyszerűen csak az ismeretszerzésre vagy szórakozásra szolgáló utazás is segítette. Ma úgy mondhatnánk, hogy megindult a turistaforgalom is!

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave