Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


A földi mozgás: a peripatetikus dinamika

A dinamika és az anyagszerkezettan az a két tudomány, ahol a mindennapi élet jelenségei mögött a legmélyebben van elrejtve az az elemi alapjelenség, amely már matematikailag kezelhető modellé redukálható. A közvetlen szemlélet alapján ezt még a legélesebb szemű és szellemű megfigyelő sem tudja kihámozni: a természetben közvetlenül adott valóságtól teljesen elütő kísérleti elrendezéseket kell létrehozni, a fogalomalkotásban is merészen el kell rugaszkodni a közvetlen valóságtól. Érthető tehát, hogy a görögök ezen a téren aligalig értek el eredményeket. Maga Arisztotelész, aki igen éles szemű megfigyelő volt, és ezen megfigyelőképességének eredményeképpen a biológiában mindmáig érvényes megállapításokat tett, a mozgás alaptörvényeinek tisztázására semmiféle kísérletet nem végzett; de hiányzott belőle mesterének, Platónnak szárnyaló fantáziája és absztrakt matematikai szemléletmódja is. Arisztotelész dinamikája ennélfogva a józan hétköznapi ismeretek összessége. Tudománynak csak azért nevezhető, mert csodálatos rendszerező erejével ezt is beépítette a teljes arisztotelészi világképbe. Az egész világkép szerves egésze – mint majd a későbbiekben még külön látni fogjuk – éppen egységességével hatva, a hibás részleteket is rákényszerítette az utókorra.

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave