Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


Galilei nagysága

Ha ma értékelni akarjuk Galilei munkásságát, akkor először is le kell szögeznünk, hogy ő a szabadesés, illetőleg a lejtőn való mozgás kinematikájával foglalkozott, vagyis annak leírását adta anélkül, hogy a mozgást kapcsolatba hozta volna a ható okkal, az erővel. Így Galilei semmiképpen sem tekinthető a dinamika úttörőjének olyan értelemben, hogy a mozgás jelenségét az erőhatással magyarázta volna. Sőt, Galilei tudatosan a jelenségek matematikai leírására korlátozta vizsgálatait, és nem volt szándékában a ható okokat kutatni (3.3-7 idézet). Továbbmenve: ahol Galilei megpróbálja a mozgás lefolyását az erővel kapcsolatba hozni, ott rendszerint még érett korszakában is arisztotelészi szellemben teszi azt. Így például dinamikai levezetést is adott arra a már megbeszélt tételre, hogy egy köríven elhelyezkedő lejtőkön egyszerre elindított testek a talppontba azonos időben érkeznek. Abból indult ki ugyanis, hogy a hatóerő a lejtő mentén úgy aránylik a függőleges irányú hatóerőhöz, mint a lejtő magassága a lejtő hosszához – mint ahogy azt már Jordanus Nemorarius is tudta. Ha most felhasználjuk azt a (teljesen hibás) arisztotelészi tételt, hogy a hatóerő a sebességgel arányos – ahol a sebességen itt a közepes sebességet kell értenünk –, akkor azt találjuk, hogy minél hosszabb a lejtő, annak arányában lesz nagyobb a hatóerő, és így annak arányában lesz nagyobb a közepes sebesség is, vagyis végső fokon a kettő viszonya állandó, más szóval a befutott idő független lesz a lejtő hosszától.

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave