Kozma Gábor

Működési kockázat és veszteségkerülés az állampénzügyi döntésekben


Normatív és diszkrecionális döntési anomáliák

Az első bevezetendő nyers mérőszám, a működési kockázati események száma [n(OR), illetve n(mOR)] definícióját az elméleti keret kifejtése során, a 2.7. fejezetben követett gondolatmenet top-down megközelítése keretében adtuk meg. A kockázati események definiálása azonban bottom-up megközelítést feltételezne. A következtető eljárásokat azonban ezekkel az indikátorokkal összefüggésben sem alkalmazzuk. Ezért az események számát adott évre egynek tekintettük: ha a teljesített önkormányzati működési költségvetés hiánnyal zárt, akkor azt egyetlen eseményként értelmeztük.81 Továbbra is azt feltételezzük, hogy a működési hiány jelensége minden olyan információt összesítetten közvetít számunkra, amely az adott évben a gazdálkodási környezetből származott, illetve a hiány kialakulásához hozzájárult.

Működési kockázat és veszteségkerülés az állampénzügyi döntésekben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 188 2

Kozma Gábor könyve bemutatja, hogy a hitelintézetek működési kockázatokkal összefüggő elméleti és módszertani megközelítése jól alkalmazható a modern állam környezete irányában tett felelősségvállalásának és kötelezettségvállalásainak elemzésére. Igen nagy adatmennyiség feldolgozásával mutatja be, a viselkedés közgazdaságtan pszichológiai megközelítését alkalmazva, hogy a magyarországi települési önkormányzatok a működésüket érintő pénzügyi-költségvetési döntéseket a környezet irányában tett jelentős pénzügyi kockázatvállalás mellett hozták meg. A szerző elemzései rámutatnak, hogy milyen megközelítéssel, a finanszírozási rendszer milyen átalakításával mérsékelhetők az önkormányzati rendszer abszolút és relatív működési kockázatai.

Botos Katalin, professor emerita

Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik akár az önkormányzatokban tisztségviselőként, gazdálkodóként érintettek, akár a közügyekért felelősséget érző, tudatos állampolgárként érdeklődnek az önkormányzatok pénzügyi működési kockázatai iránt. A szerző egyéni szemüvegen át, figyelmet keltően, az olvasót gyakran azonosulásra, néha vitára indítva mutatja be az államháztartás helyi szintje gazdálkodási összefüggéseinek egy szegmensét, a veszteségelkerülés lehetőségeit. Rávilágít arra, hogy a működési kockázatok akkor is fennmaradnak, ha a közfeladatok ellátásában és azok finanszírozásában erősödik a központosítás, sőt olyan új problémák – felelősség-áthárítás, információs redundanciák stb. – keletkeznek, amelyek a pénzügyek központi vezénylésének, problémák menedzselése „feljebb helyezésének” természetes velejárói. Érdemes tehát kézbe venni e tartalmában gazdag, ugyanakkor nem minden részletében könnyű olvasmányt jelentő, de mindig tovább gondolkodásra ösztönző munkát.

Kovács Árpád, egyetemi tanár

Hivatkozás: https://mersz.hu/kozma-mukodesi-kockazat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave