MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Keszler Borbála, Lengyel Klára

Kis magyar grammatika


4.1.1.6. Igeképzők

Igéből igét képzők (deverbális verbumképzők)
A képző típusa és neve
Példák
Gyakorító és folyamatos igeképzők
-gat/-get: ápolgat, beszélget, öltöget
-ong/-eng/-öng: hajlong, feszeng, dülöng
-z(ik): kötöz, öntöz, ijedezik, kiáltozik, sóhajtozik
-g: pattog, totyog, mekeg, füstölög
-ász(ik)/-ész(ik): kotorászik, legelészik
-kod/-ked/-köd: csapkod, lépked, tömköd
-kol/-kel/-köl: miákol, prüszköl
-gál/-gél, -igál: szaladgál, nevetgél, huzigál
-doz(ik)/-dez(ik)/-döz(ik): ámuldozik, düledezik, rémüldözik
-dos/-des/-dös: kapdos, nyeldes, lökdös
-dal/-del, (-dál): furdal, tördel, harapdál
-dokol/-dekel/-dököl: fuldokol, nyeldekel, öldököl
-dogál/-degél/-dögél: fújdogál, mendegél, üldögél
Mozzanatos képzők
-an/-en: durran, csörren
-ant/-ent: horkant, tüsszent
-int: emelint, köhint
-ít: dugít, pödörít
-aml(ik)/-eml(ik): csuszamlik, gyülemlik
-all/-ell: fuvall, szökell
Kezdő értelmet kifejező képző
-ad/-ed: gyullad, éled
Egyéb cselekvő igéket létrehozó képzők
-aszt/-eszt: akaszt, éleszt
-t: serkent, csöppent
-ít: szakít
-ajt/-ejt: szakajt, veszejt
-al/-el, -lal/-lel: aszal, nevel, fájlal, érlel
-ód(ik)/-őd(ik): szabódik, zsémbelődik
-kod(ik)/-ked(ik)/-köd(ik): gondolkodik, kereskedik, gyűlölködik
-koz(ik)/-kez(ik)/-köz(ik): várakozik, ölelkezik
-óz(ik)/-őz(ik) ~ -ódz(ik)/-ődz(ik): akarózik ~ akaródzik, kergetőzik ~ kergetődzik
-oz(ik)/-ez(ik)/-öz(ik): áldozik, öltözik
-ul/-ül: nyomul, merül
Egyéb középigéket
(mediális igéket)
létrehozó képzők
-ad/-ed: elfárad, reped
-ód(ik)/-őd(ik): bezáródik, kitudódik, kezdődik
-koz(ik)/-kez(ik)/-köz(ik): bontakozik, keletkezik, ütközik
-ul/-ül: merül, vetül
-ked(ik)/-kod(ik)/-köd(ik): emelkedik, növekedik
-od(ik)/-ed(ik)/-öd(ik): felkavarodik, tekeredik
Műveltető képzők
-at/-et, -tat/-tet: mosat, véset, gondolkodtat, üríttet
Szenvedő igék képzői
-at(ik)/-et(ik), -tat(ik)/-tet(ik): adatik, megnézetik, engedtetik
Visszaható igék képzői
-kod(ik)/-ked(ik)/-köd(ik): mosakodik, ruházkodik, fésülködik
-koz(ik)/-kez(ik)/-köz(ik): borotválkozik, törülközik
A ható igék képzője
-hat/-het: moshat, feszülhet
 
Névszóból igét képzők (denominális verbumképzők)
Példák
-z(ik): csákányoz, kettőz, szalonnázik, szemez, zongorázik
-l(ik), -ll(ik): burkol, csapol, hegedül, nyergel, pecsétel, talpal, telel, kéklik; kevesell,
rosszall, sárgállik
-ít: alakít, sárgít; -sít: államosít, fásít, nevesít
-kod(ik)/-ked(ik)/-köd(ik): kontárkodik, kertészkedik, különcködik
-lkod(ik)/-lköd(ik)/-lked(ik): gazdálkodik, büszkélkedik, szűkölködik
-skod(ik)/-sked(ik)/-sköd(ik): izgágáskodik, otrombáskodik, vendégeskedik, ügynökösködik
-od(ik)/-ed(ik)/-öd(ik): okosodik, sötétedik, hűvösödik
-ul/-ül: butul, zöldül
-sul/-sül: önállósul, létesül
 

Kis magyar grammatika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 059 964 1

A mű a magyar nyelvtan alapvető kézikönyve. A kötet rendszerezetten és közérthetően mutatja be a magyar nyelv felépítését és szabályait elsősorban a nyelvhasználat nézőpontjából. A grammatika modern nyelvleírási módszerrel közelíti meg az alaktan, szófajtan, szóalaktan és mondattan rendszerét. Hasznos alapmű az általános iskolai tanulóknak, a középiskolásoknak, az egyetemi hallgatóknak, valamint a magyar nyelvet oktató, tanító tanároknak.

A KIS MAGYAR GRAMMATIKA bőséges példatárral, sok táblázattal és elemzési gyakorlatok bemutatásával segíti használóit a magyar nyelvtani ismeretek elsajátításában, mélyítésében vagy éppen felfrissítésében.

Szerzői az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keszler-lengyel-kis-magyar-grammatika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave