MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Keszler Borbála, Lengyel Klára

Kis magyar grammatika


Az alapszófajok

Az alapszófajok önállóan mondatrészek, bővítményeket vehetnek fel, toldalékolhatók, jelentésük önálló, tartalmas jelentés. Alapszófajok: az ige: repül, fázik; a főnév: fa, igazság; a melléknév: erős, komoly (a számnév: tíz, nyolcadik); a csak korlátozottan toldalékolható határozószó: belül, eléggé; valamint az átmeneti szófajú (azaz a több szófaj sajátosságait egyszerre, elválaszthatatlanul hordozó) igenevek (a főnévi igenév: nézni, vágni; a melléknévi igenév: küzdő, legyőzendő és a határozói igenév: járván, ütve). Az alapszófajokhoz tartoznak az alapszófajokat helyettesítő szófajok, azaz a névmások is, például: én, egymás, mikor, ahol. Ezek önállóan mondatrészek, korlátozottan bővíthetők, ragozhatók, képzők azonban csak kivételesen járulnak hozzájuk. Jelentésük nem konkrét fogalmi jelentés, közvetetten utalnak a valóság egy darabjára (a beszédhelyzeten vagy a szövegkörnyezeten keresztül, például: Ezt add ide!). Fontos szövegtani szerepük van. A névmások lehetnek főnévi, melléknévi (számnévi) és határozószói névmások, ami azt jelenti, hogy főneveket, mellékneveket (számneveket) és határozószókat helyettesítenek.

Kis magyar grammatika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 059 964 1

A mű a magyar nyelvtan alapvető kézikönyve. A kötet rendszerezetten és közérthetően mutatja be a magyar nyelv felépítését és szabályait elsősorban a nyelvhasználat nézőpontjából. A grammatika modern nyelvleírási módszerrel közelíti meg az alaktan, szófajtan, szóalaktan és mondattan rendszerét. Hasznos alapmű az általános iskolai tanulóknak, a középiskolásoknak, az egyetemi hallgatóknak, valamint a magyar nyelvet oktató, tanító tanároknak.

A KIS MAGYAR GRAMMATIKA bőséges példatárral, sok táblázattal és elemzési gyakorlatok bemutatásával segíti használóit a magyar nyelvtani ismeretek elsajátításában, mélyítésében vagy éppen felfrissítésében.

Szerzői az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keszler-lengyel-kis-magyar-grammatika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave