Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Az európai turizmus helyzete

Az Európai Unióban a turisztikai szolgáltatók többségükben helyi tulajdonosok által működtetett kkv-k. Ez alól csak néhány multinacionális vállalat a kivétel, amik többnyire márkanevet, marketinget, menedzsmentet és értékesítési szolgáltatást nyújtó franchise-rendszerek kezelői. A határokon átnyúló személyszállító ágazaton belül (pl. légi közlekedés) megfigyelhető ugyan a koncentráció, de ez nem olyan erőteljes, mint pl. az USA-ban vagy Kínában. A hagyományos utazási irodák piaci részesedése az 1990-es évek közepén megjelenő online belépők fejlődésével folyamatosan csökkent. 2019-ben az európai online piac 80%-át két, az USA-ban bejegyzett nemzetközi vállalat irányította. Az utazásszervezők ágazatában korábban megkezdett koncentrációs folyamat eredményeként 2009-ben ötvállalat vette át az európai piac 70%-át. Egy brit vállalat 2019. szeptemberi összeomlása (Thomas Cook) és a Covid–19 válsága várhatóan további koncentrációhoz vezet az ágazaton belül. A turisztikai ágazat közvetlen és közvetett árbevételének és bruttó hozzáadott értékének a vizsgálata nem egyszerű dolog. A leginkább nyilvánvaló, hogy a turizmushoz kapcsolódnak az elsődleges turisztikai szuprastruktúra elemei, mint a szállás és az étkezés. (Bár az étkezési szolgáltatásokból is meglehetősen nehéz a helyi lakosság nem turisztikai célú fogyasztását kiszűrni.) A turisztikai ágazat különböző területei által 2018-ban előállított bruttó hozzáadott értéket szemlélteti a 2.1. ábra.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave