Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Az utasok viszonya a fenntartható turizmushoz

Sajnos arról, hogy a hazai lakosok körében mennyire fontos a fenntarthatóság érvényesítése az utazási gyakorlatuk során, egyelőre nem készült átfogó kutatás. A német Reiseanalyse azonban 2019-ben reprezentatív vizsgálatot végzett a kérdésben, melynek eredményeit tanulságosnak tartjuk az alternatív turizmus témakör vizsgálata kapcsán is (Schmücker et al., 2019). A német adatok közül számos rendkívül elgondolkodtató. Látható, hogy amíg a klasszikus nagy nyaralás során (ötnapos vagy hosszabb) az eltöltött napok számában 2003 és 2019 között nincs hatalmas változás (4% alatti a növekedés), addig az utazások összes hossza 30%-kal nőtt. Ezért kizárólag a légi utazások volumenének növekedése a felelős. (5.1. táblázat) Belátható, hogy az a folyamat, hogy a rendelkezésre álló, üdülési célra felhasználható szabadidőben egyre messzebb utazzunk, nem fenntartható. A folyamat generálója minden bizonnyal az, hogy egyre több távoli célterület érhető el légi úton, sokak számára megfizethető áron. A német lakosság több mint fele ugyan pozitívan viszonyul a fenntartható nyaraláshoz, és a lakosság 56%-a úgy véli, hogy az ökológiai vagy társadalmi fenntarthatóság fontos szempont a nyaralás esetében is, a gyakorlati döntéseik meghozatala során a kép azért messze nem ennyire pozitív annak ellenére, hogy az elmúlt években érezhető volt a pozitív irányú elmozdulás.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave