Gál Zoltán

Pénzügyi piacok a globális térben

A válság szabdalta pénzügyi tér


Térbeli koncentrációk – a pénzügyi tevékenységek agglomerálódása

Napjaink „digitális korszakában” a szállítási költségek, a nyersanyagok és a munkaerő költségtényezőjének csökkenésével felértékelődtek az agglomerációk és a hozzájuk kötődő agglomerációs előnyök. Az agglomerációs előnyök jelentősége nemcsak megmaradt, de tovább erősödött, annak ellenére, hogy az elektronikus piacok működésével jelentősen megváltoztak a telephelyválasztás szempontjai. A termelési tényezők (tőke, munkaerő, információk, technológia) szabad áramlása, a tényezőmobilitás szabályozási akadályainak lebontása a telephelyválasztás lehetőségeit óriási mértékben kiszélesítette, megnyílt a lehetőség a vállalatok globális léptékű telephelyválasztása előtt, dacára annak, hogy sokan azt feltételezték, hogy a telekommunikációs lehetőségek kiszélesedésével nincs is szükség ilyen telephelyekre (Cséfalvay, 2004). A szabad telephelyválasztás ellenére a vállalatok többnyire azonban olyan helyekre telepítik egységeiket, ahol más vállalatok, szolgáltatók is koncentrálódnak, tehát a gazdasági agglomerációkba. A gazdasági környezet megváltozása azonban átértékelte az agglomerációs előnyök marshalli és weberi modelljeit.80

Pénzügyi piacok a globális térben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 811 8

Furcsa könyvet tart kezében az olvasó: csupa olyan dologról szól, amiről már több tucat szakkönyv, cikk, internetes tanulmány megjelent - azaz tőzsdéről, bankokról, pénzügyi válságokról, intézményi befektetőkről -, és mégis döbbenten vesszük észre, hogy a „gálzoli"-féle olvasatban egy másik világot fedezhetünk fel. Ebben a vékonynak egyáltalán nem nevezhető, igencsak súlyos könyvben a szerző aprólékosan összegyűjtötte erről a pénzvilágról azokat a tényeket, amelyeket itt meg ott, szétszórva akár meg is találhatunk, de így egy keretben sokkal hangsúlyosabban mutatják: igencsak sajátos a pénzügyi „centrum" és a pénzügyi „periféria" elhelyezkedése és viszonya. Tények, nagyságrendek, áramlások, térképek követik egymást. A szerző mindeközben nem ítélkezik, hanem bemutat. Néhol, egy-egy fél megjegyzésből úgy érzem, inkább a globalizált pénzügyi tér harsány kritikusaival ért egyet - és ekkor kezdenék vitatkozni vele, meggyőzni őt, bemutatni neki az ellenérveket - de mivel, mint minden vérbeli tudóst, sokkal jobban izgatja a tárgy maga, semminthogy zsigeri alapon azonnal véleményt mondjon tárgyáról, a vitánk most elmarad, helyette marad az olvasó ámulattal vegyes csodálata: köszönjük, Zoli, ezt a könyvet; évekig, évtizedekig fogjuk kézikönyvként használni!

Király Júlia

alelnök

Magyar Nemzeti Bank

Az olvasó hiánypótló művet tart a kezében. A szerző a pénzügyi gazdaságtan és a gazdaságföldrajz határterületén mozgó jelenségkört vizsgálja értőn, igényesen és jelentős szakmai értéket teremtve. E munka egyszerre színvonalas tudományos értekezés és olvasmányos könyv a pénzügyi piacok rejtélyes világáról és a térbeliség mellőzhetetlen hatásáról. A mű írója ráérzett a vizsgált terület leglényegesebb jellegzetességére: arra az ellentmondásra, mely a globalizálódó pénzügyi tér távolságokat relativizáló hatása és a pénzügyi piaci működés térbeliségének növekvő fontossága között feszül. Ebből bontotta ki a pénzügyi földrajz hazai alapművének számító könyv gondolatmenetét. A szakértők és a tárgy iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják ezt az értékes alkotást.

Bélyácz Iván

akadémikus, egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Hivatkozás: https://mersz.hu/gal-penzugyi-piacok-a-globalis-terben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave