Gál Zoltán

Pénzügyi piacok a globális térben

A válság szabdalta pénzügyi tér


A származékos piacok területi jellemzői – a családi ezüst kockáztatói

A pénzügyi piacok szereplői számára a profit biztosítása mellett legfontosabb a kockázatkerülés és a kockázatkezelés rendszerének a megteremtése. Az információs technológia fejlődésével a termékinnováció során olyan értékpapírok kialakítására is lehetőség nyílott, amelyek nemcsak a piacok – idő- és térbeli – kockázatait csökkentik, de jelentős profitot is eredményezhetnek a különböző értékpapírokhoz kötődő bonyolult tőkeáttételek megvalósításával. Az óriási pénzpiaci volatilitás, a visszatérő pénzpiaci zavarok megnövelték a kockázatkezelést és likviditáserősítést szolgáló újfajta pénzügyi eszközök iránti igényt, a technológia fejlődésével pedig lehetővé vált egyes hagyományos ügylettípusok összekapacsolásával kialakított innovatív termékek bevezetése. Ezek legjelentősebb csoportját a derivatívák alkotják. Alan Greenspan, az amerikai FED egykori elnöke a származékos eszközök rendkívüli elterjedését egyenesen „az 1990-es évtized legjelentősebb pénzügyi eseményének” nevezte, míg Warren Buffet amerikai befektetési guru szerint a derivatívok „igazi tömegpusztító fegyverek”.162 Ezek az elektronikus pénzügyi tér számítógépes hálózatain nyilvántartott eszközök naponta többször is gazdát cserélnek a „globális kaszinó” parkettjein. A derivatívákkal „a pénzügyi világ elszakadt a reálszférától és emancipálódott” – nyilatkozta Thomas Fischer, a Deutsche Bank egykori kereskedelmi vezetője.

Pénzügyi piacok a globális térben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 811 8

Furcsa könyvet tart kezében az olvasó: csupa olyan dologról szól, amiről már több tucat szakkönyv, cikk, internetes tanulmány megjelent - azaz tőzsdéről, bankokról, pénzügyi válságokról, intézményi befektetőkről -, és mégis döbbenten vesszük észre, hogy a „gálzoli"-féle olvasatban egy másik világot fedezhetünk fel. Ebben a vékonynak egyáltalán nem nevezhető, igencsak súlyos könyvben a szerző aprólékosan összegyűjtötte erről a pénzvilágról azokat a tényeket, amelyeket itt meg ott, szétszórva akár meg is találhatunk, de így egy keretben sokkal hangsúlyosabban mutatják: igencsak sajátos a pénzügyi „centrum" és a pénzügyi „periféria" elhelyezkedése és viszonya. Tények, nagyságrendek, áramlások, térképek követik egymást. A szerző mindeközben nem ítélkezik, hanem bemutat. Néhol, egy-egy fél megjegyzésből úgy érzem, inkább a globalizált pénzügyi tér harsány kritikusaival ért egyet - és ekkor kezdenék vitatkozni vele, meggyőzni őt, bemutatni neki az ellenérveket - de mivel, mint minden vérbeli tudóst, sokkal jobban izgatja a tárgy maga, semminthogy zsigeri alapon azonnal véleményt mondjon tárgyáról, a vitánk most elmarad, helyette marad az olvasó ámulattal vegyes csodálata: köszönjük, Zoli, ezt a könyvet; évekig, évtizedekig fogjuk kézikönyvként használni!

Király Júlia

alelnök

Magyar Nemzeti Bank

Az olvasó hiánypótló művet tart a kezében. A szerző a pénzügyi gazdaságtan és a gazdaságföldrajz határterületén mozgó jelenségkört vizsgálja értőn, igényesen és jelentős szakmai értéket teremtve. E munka egyszerre színvonalas tudományos értekezés és olvasmányos könyv a pénzügyi piacok rejtélyes világáról és a térbeliség mellőzhetetlen hatásáról. A mű írója ráérzett a vizsgált terület leglényegesebb jellegzetességére: arra az ellentmondásra, mely a globalizálódó pénzügyi tér távolságokat relativizáló hatása és a pénzügyi piaci működés térbeliségének növekvő fontossága között feszül. Ebből bontotta ki a pénzügyi földrajz hazai alapművének számító könyv gondolatmenetét. A szakértők és a tárgy iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják ezt az értékes alkotást.

Bélyácz Iván

akadémikus, egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Hivatkozás: https://mersz.hu/gal-penzugyi-piacok-a-globalis-terben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave