Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


Einstein: a fény is kvantált

Az első, aki észrevette a kvantum felfogásban rejlő új lehetőségeket, Einstein volt. 1905-ben, az Annalen der Physik ugyanazon számában, amelyben a relativitáselméletre vonatkozó alapvető cikke is megjelent, adta a fotoeffektus magyarázatát. Lenard 1902-ben ugyanis azt a meglepő kísérleti felfedezést tette, hogy a fény hatására egy fém felületéből kilépő elektronok energiája nem a fény intenzitásától függ, mint ahogy ezt a klasszikus elmélet szerint várni lehetne, hanem a fény színétől, pontosabban a fény frekvenciájától; a fény intenzitásától csak a kilépő elektronok száma függ (5.3-9 ábra).

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave