Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


Bohr: az atom „klasszikus” kvantumelmélete

Mint a bevezetőben említettük már, a kvantumhipotézis egy igen bonyolult jelenség megmagyarázására született, ahol a természet egész számok iránti hajlandósága csak igen áttételesen jelentkezik. Sokkal közvetlenebbül nyilatkozik meg a diszkrét értékek kitüntetettsége az atomok vonalas spektrumában. A kvantumelmélet ezen spektrumok megmagyarázásával kerül az érdeklődés homlokterébe, és lesz a XX. század második és harmadik évtizedének centrális problémája. Most lép színre a XX. század első felének legnagyobb egyénisége, aki nemcsak saját tudományos munkájával, de egy egész tudósgeneráció nevelésével, a fiatal kutatókkal intenzív közösséget alkotva, döntő módon járul hozzá mai fizikai konkrét ismereteink és világnézetünk kialakításához: Niels Bohr (5.3-10 ábra). Szerencsés körülménynek tudható be az a tény is, hogy Bohr Rutherfordnál kezdte pályáját. Rutherfordnak azért tetszett Planck kvantumelmélete, mert a formulából az elektromos töltés atomi egysége is kiadódott: rá mint kísérleti fizikusra ez tette a legnagyobb hatást. Így jóindulattal szemlélte az elméleti fizikus Bohr azon törekvését, hogy az ő – mármint Rutherford – atommodelljét a kvantumhipotézissel összekombinálja.

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave