Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig


Fizika az asztronómiában

A XIV. század kutatóit természetesen izgatták az asztronómiai kérdések is. A mérőasztronómia számára, amelyre elsősorban az asztrológusoknak volt szüksége, a ptolemaioszi rendszer legtöbbször kielégítő pontosságú volt. A tudományos élvonalat azonban kezdték érdekelni az égi jelenségek leírásán túl a fizikai kérdések is. Felvetették többek között a Föld alakjának kérdését, vajon mennyire pontosan gömb alakú. Módszert is meg tudtak adni ennek megállapítására. Így Albertus de Saxonia (†1390), aki 1353-ban a párizsi egyetem rektora volt, Acutissimae Questiones című munkájában rámutatott arra, hogy ha a Föld különböző szélességi fokain az egy meridián fok hosszúságát megmérik, akkor ezzel el lehet dönteni a Földnek a gömb alaktól való eltérését (2.4-10 ábra). Őt azért is érdemes megemlíteni, mert a szabadesésnél vizsgálja a távolsággal is, az idővel is arányosan növekvő mozgást. Visszariad attól a lehetőségtől, hogy igen hosszú idő múlva a test így végtelen nagy sebességre tehet szert. Arra a következtetésre jut, hogy az ellenállás a mozgás folyamán növekszik, méghozzá gyorsabban, mint az impetus, és így végül a sebesség egy meghatározott értéket nem halad túl.

A fizika kultúrtörténete a kezdetektől a huszadik század végéig

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 490 6

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, amelyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas történetet a fontos mérföldköveket jelentő kísérletek, elméletek és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl a fizikával sokszor szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és művészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/simonyi-a-fizika-kulturtortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave