Kiefer Ferenc (szerk.)

Strukturális magyar nyelvtan 3.


A toldalékcsoportok elhatárolásának lehetőségei

Az eddigiekben láthattuk, hogyan különíthetjük el a kötött morfémák egyik alcsoportját, a toldalékokat a szó vagy tő státusú más kötött morfémáktól, illetve a független szóktól (l. a 2.1. pontot). Ezután áttekintettük, a lexikális elemeknek milyen osztályai lehetnek, és ezek közül melyek vesznek részt a szóképzés és melyek a morfológia egyéb folyamataiban. A következőkben a félszó és/vagy tő „alatti” kötött morfémák osztályozásának általános problémáiról lesz szó. Részletes tárgyalásukra e könyv más fejezeteiben kerül sor (l. pl. a 3., 4., 10. fejezeteket).

Strukturális magyar nyelvtan 3.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 053 3


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A Strukturális magyar nyelvtan 3. kötete a magyar alaktant tárgyalja. A magyar alaktan rendkívül gazdag, és számos, elméletileg is érdekes kérdést vet fel. Tudott dolog, hogy az alaktan és a mondattan bonyolultsági foka között fordított viszony áll fenn: minél bonyolultabb valamely nyelv mondattana, annál szegényebb alaktana, és minél gazdagabb alaktana, annál egyszerűbb mondattana. A magyar nyelv is sok olyan szerkezeti tulajdonságot kódol morfológiailag, amelyet más nyelv szintaktikailag fejez ki.

A Strukturális magyar nyelvtan korábbi köteteihez hasonlóan az alaktani kötet is arra törekszik, hogy egy adott elméleti keretben részletesen bemutassa a magyar alaktan legfontosabb sajátosságait. Az elméleti tárgyalás nagyszámú, empirikusan is új megfigyelést tett lehetővé. A kötetet ezért az is haszonnal forgathatja, akit az elméleti kérdésfeltevések kevésbé érdekelnek.

A magyar alaktan nemcsak az elméleti morfológiában foglal el különleges helyet, hanem az alkalmazott kutatásokban is. Ezért tartottuk fontosnak, hogy egy-egy fejezetet szenteljünk a magyar morfológia pszicholingvisztikai és számítógépes nyelvészeti vonatkozásainak is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kiefer-strukturalis-magyar-nyelvtan-3//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave