Lovas Zsuzsa, Herczog Mária

A mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés


A konfliktusok és a mediáció

Amikor napközibe jártam, egyszer csak észrevettem, hogy ha a gyerekek a játszótéren összevesztek, nem a tanító nénihez mentek, hogy tegyen igazságot, hanem odajöttek hozzám. Kikérték az „ügyről” a véleményem, és legnagyobb csodálkozásomra elfogadták, amit mondtam. Ebből aztán rendszer lett. Persze arra is hamar rájöttem, hogy miért hozzám, és nem a tanító nénihez fordultak. A tanító nénihez mindig csak egy gyerek ment, aki árulkodott a többiekre. Az árulkodás vége az lett, hogy a tanító néni a „bűnöst” megbüntette, maga mellé ültette a padra, és nem játszhatott tovább a többi gyerekkel. Ezt követte a harag és sértődés, vagyis az egész délután el volt rontva. Hozzám mind a két gyerek odajött, de én sosem büntettem meg őket, nem is volt rá lehetőségem, így a játék folytatódhatott tovább. Napközis társaimnak köszönhetem, hogy felfedezték képességeim a vitás kérdések elrendezésében. Már gyerekkoromban mediátor voltam, csak még nem tudtam róla.

A mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2020

Nyomtatott megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 295 933 7

A könyv szerzői a mediáció különféle területein a képzések és szupervíziók során és meditátorként is – többféle technika alkalmazásával – jelentős tapasztalatokra tettek szert az elmúlt több mint két évtizedben. Ez csak megerősítette azt a meggyőződésüket, hogy a mediáció (közvetítés) bármely szakmailag megalapozott és bizonyított formáját lehet és kell is alkalmazni az adott helyzetnek, konfliktusnak megfelelően, a résztvevők szükségletei és lehetőségei szerint.

A mediáció típusú, erőszakmentességen alapuló megoldások támogatása a gyakorlati előnyök mellett fontos elvi jelentőséggel is bír. Hosszú távú hatást gyakorol a résztvevőkön kívül a széles közösségi, társadalmi viselkedési normákra, családi, kapcsolati és intézményes viselkedésre is.

Az elmúlt években sokféle mediációval foglalkozó tanulmány, könyv jelent meg – többnyire szakembereknek szólóak –, melyek kutatásokat, jogi és elvi, elméleti kérdéseket, egy-egy speciális területet érintenek. Ezen kötet szerzői a szakemberek mellett – a mediáció iránt érdeklődő vagy annak igénybevételét fontolgató – olvasókhoz is szólnak. A mediáció rövid története, nemzetközi gyakorlata, a hazai jogi szabályozás és alkalmazás alakulása, a tapasztalatok, a megfogalmazott dilemmák, a mediációs folyamat leírása, a lehetséges megoldások és a nélkülözhetetlen pszichológiai, lélektani ismeretek bemutatása remélhetően segítik majd az olvasót a tájékozódásban, és hozzájárul ahhoz, hogy felhasználóként vagy mediátorként hasznát vegye az itt olvasottaknak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lovas-herczog-a-mediacio-avagy-a-fajdalommentes-konfliktuskezeles//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave