Pléh Csaba (szerk.)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV.

A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában


Bevezetés

A fejlődéspszichológia egyik meghatározó kérdése az, hogy mikor fejlődik ki az a képesség, hogy „leolvassuk” embertársaink tudattartalmait, vagyis „mentalizáljunk”. Két domináns elmélet ismeretes. Az egyik értelmében a gyerekek csak 4 éves kor után kezdenek el a felnőttekhez hasonlóan gondolkodni a embertársaik mentális reprezentációiról. Ebben a keretben a kutatók jól leírható fejlődési pályát tulajdonítanak ennek a képességnek (Wellman et al. 2001), más kutatók szerint azonban a tudatelmélet az ember veleszületett adottsága, a fejlődés során megfigyelt különbségek pedig az egyéb tudatelmélettel kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges képességek (például végrehajtó funkciók) fejlődéséből adódnak (Leslie et al. 2005). A végrehajtó funkciókra a tudatelméleti feladatokban megjelenő versengő reprezentációk (mint az igaz és hamis vélekedések) kezeléséhez van szükség. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a kétnyelvű környezet már korai csecsemőkortól fejleszti a végrehajtó funkciókat, valamint kétnyelvű óvodáskorú gyerekeknél is végrehajtó funkcióbeli előnyöket találtak egynyelvű kortársaikkal szemben (Bialystok 1999). Így a kétnyelvűek jobb teljesítménye a tudatelméleti feladatokban a fejlettebb végrehajtó funkciókból származhat.

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

Az Általános Nyelvészeti Tanulmányok a modern magyar nyelvészet egyik legfontosabb fóruma. Tematikus kötetei egyszerre mutatnak be eredeti elemzéseket és összefoglaló, illetve elméleti tanulmányokat, melyek évtizedes távlatban befolyásolják a hazai nyelvészeti érdeklődést és az egyetemi oktatást.

Ez a legújabb kötet nem általános kognitív nyelvészet szeretne lenni. Azt mutatja be, hogy a nyelv elsajátítására, mentális leképezésére és használatára vonatkozó elképzelésekben, átfogó elméletekben, interdiszciplináris értelmezésekben és kísérletekben hogyan jelenik meg a nyelvi rendszer és az emberi megismerő rendszer kapcsolata. A tanulmányok hangsúlya elsősorban pszicholingvisztikai. Új elem, hogy fordításokkal megjelenítjük néhány Magyarországon, illetve Magyarországon is dolgozó kolléga munkáit.

A kötet a kognitív nyelvszemlélet számos alapvető kérdésére kitér. Bemutatja, hogyan kérdőjelezi meg ez a felfogás a nyelv és a nyelvészet önállóságát, amikor a nyelvet mint az emberi megismerés (kogníció) általános rendszereinek egyikét képzeli el, amelynek szabályszerűségeit az általános kognitív rendszer szabályszerűségei magyarázzák. Bemutatja, hogyan jelennek meg az elsajátításban, a tanulásban és a használatban is a „pusztán nyelvinél” általánosabb mechanizmusok.

A tanulmányok feltárják a kognitív szempont jelenlétét a nyelvi rendszer kreativitásának, összetevőinek, emlékezeti és észlelési illesztéseinek keretében. Több dolgozat elemzi a kognitív meghatározókat a nyelv keletkezésében, illetve a gyermeknyelvben.

A kognitív szempont megjelenik az agysérülésekhez kapcsolódó, afáziás jellegű és az egyéb, pl. az autizmus spektrummal érintkező nyelvi nehézségek értelmezésében is. A kultúra és a nyelvhasználat (a pragmatika) illesztésének gazdag választékát is bemutatja a kötet, a metaforák alternatív elméleteitől kezdve a gondolatterjedés és a nyelvi változás kognitív összetevőiig.

Hivatkozás: https://mersz.hu/pleh-kenesei-altalanos-nyelveszeti-tanulmanyok-xxv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave