Pléh Csaba (szerk.)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV.

A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában


A kétnyelvű környezet elősegíti a végrehajtó funkciók fejlődését csecsemőkorban

A kétnyelvű gyerekeknek két különböző nyelvet kell felépíteniük egy olyan kevert nyelvi inputból, amely fonológiájában, szókészletében és mondattanában is heterogén. Ehhez első sorban arra van szükség, hogy a gyermekek meg tudják különböztetni a két nyelvet egymástól. Az eddigi kutatások arra mutatnak, hogy a csecsemők már jóval azelőtt fel tudják dolgozni a nyelvi ingerek számos sajátosságát, mielőtt első szavaikat kiejtenék. Úgy tűnik, a csecsemők már születésükkor olyan képességekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a nyelvek megkülönböztetését, és képesek szétválasztani az egyes nyelveket azok ritmikai jellemzői alapján (Nazzi et al. 1998; Ramus et al. 2000). 4 hónapos korukra mind az egy-, mind a kétnyelvű gyerekek meg tudnak egymástól különböztetni két hasonló ritmikai sajátosságokkal rendelkező nyelvet is (pl. katalánt és spanyolt, Bosch–Sebastián-Gallés 1997; 2001). A kétnyelvű gyerekek egyértelműen rendelkeznek a megfelelő kognitív apparátussal ahhoz, hogy sikeresen figyelemmel kísérjék a környezetükben hallott két nyelvet, így gyakorlatra tesznek szert a két nyelv közti figyelmi váltásokban, amely a végrehajtó funkciók hatékonyabb fejlődéséhez vezethet.

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

Az Általános Nyelvészeti Tanulmányok a modern magyar nyelvészet egyik legfontosabb fóruma. Tematikus kötetei egyszerre mutatnak be eredeti elemzéseket és összefoglaló, illetve elméleti tanulmányokat, melyek évtizedes távlatban befolyásolják a hazai nyelvészeti érdeklődést és az egyetemi oktatást.

Ez a legújabb kötet nem általános kognitív nyelvészet szeretne lenni. Azt mutatja be, hogy a nyelv elsajátítására, mentális leképezésére és használatára vonatkozó elképzelésekben, átfogó elméletekben, interdiszciplináris értelmezésekben és kísérletekben hogyan jelenik meg a nyelvi rendszer és az emberi megismerő rendszer kapcsolata. A tanulmányok hangsúlya elsősorban pszicholingvisztikai. Új elem, hogy fordításokkal megjelenítjük néhány Magyarországon, illetve Magyarországon is dolgozó kolléga munkáit.

A kötet a kognitív nyelvszemlélet számos alapvető kérdésére kitér. Bemutatja, hogyan kérdőjelezi meg ez a felfogás a nyelv és a nyelvészet önállóságát, amikor a nyelvet mint az emberi megismerés (kogníció) általános rendszereinek egyikét képzeli el, amelynek szabályszerűségeit az általános kognitív rendszer szabályszerűségei magyarázzák. Bemutatja, hogyan jelennek meg az elsajátításban, a tanulásban és a használatban is a „pusztán nyelvinél” általánosabb mechanizmusok.

A tanulmányok feltárják a kognitív szempont jelenlétét a nyelvi rendszer kreativitásának, összetevőinek, emlékezeti és észlelési illesztéseinek keretében. Több dolgozat elemzi a kognitív meghatározókat a nyelv keletkezésében, illetve a gyermeknyelvben.

A kognitív szempont megjelenik az agysérülésekhez kapcsolódó, afáziás jellegű és az egyéb, pl. az autizmus spektrummal érintkező nyelvi nehézségek értelmezésében is. A kultúra és a nyelvhasználat (a pragmatika) illesztésének gazdag választékát is bemutatja a kötet, a metaforák alternatív elméleteitől kezdve a gondolatterjedés és a nyelvi változás kognitív összetevőiig.

Hivatkozás: https://mersz.hu/pleh-kenesei-altalanos-nyelveszeti-tanulmanyok-xxv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave