Pléh Csaba (szerk.)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV.

A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában


Pragmatikai kompetencia autizmusban: stabilitás és összefüggések a végrehajtó működésekkel

A nemzetközi szakirodalomban is elsőként összetett méréssorozatot alakítottunk ki annak vizsgálatára, mennyire stabilak rövid távon (perc–óra–nap idői nagyságrendekben) egyes kulcsfontosságú kognitív képességek autizmussal élő, jó intellektuális és formális nyelvi képességekkel rendelkező személyeknél. Vizsgáltuk az iróniamegértés stabilitását is, a fentebb röviden ismertetett módon (3 szó szerinti, 3 egyszerű ironikus, 3 hamis szó szerinti, és 3 hamis ironikus történetet mutatva be számítógépes eljárással), és a végrehajtó működések stabilitását, egyebek mellett az ún. Hanoi tornyai eljárás egy változatával (részletesebben és előzetes eredményekért l. Borsos–Győri 2012; Győri et al. 2010; Megellai–Győri 2012). A vizsgálatban két héten belül öt mérési napon összesen háromszor alkalmaztuk az irónia megértését mérő eljárást, és szintén háromszor a Hanoi tornyai eljárást, így viszonylag finom képet nyerhettünk arról, mennyire stabilak a kérdéses képességek, s van-e közöttük együttjárás.

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

Az Általános Nyelvészeti Tanulmányok a modern magyar nyelvészet egyik legfontosabb fóruma. Tematikus kötetei egyszerre mutatnak be eredeti elemzéseket és összefoglaló, illetve elméleti tanulmányokat, melyek évtizedes távlatban befolyásolják a hazai nyelvészeti érdeklődést és az egyetemi oktatást.

Ez a legújabb kötet nem általános kognitív nyelvészet szeretne lenni. Azt mutatja be, hogy a nyelv elsajátítására, mentális leképezésére és használatára vonatkozó elképzelésekben, átfogó elméletekben, interdiszciplináris értelmezésekben és kísérletekben hogyan jelenik meg a nyelvi rendszer és az emberi megismerő rendszer kapcsolata. A tanulmányok hangsúlya elsősorban pszicholingvisztikai. Új elem, hogy fordításokkal megjelenítjük néhány Magyarországon, illetve Magyarországon is dolgozó kolléga munkáit.

A kötet a kognitív nyelvszemlélet számos alapvető kérdésére kitér. Bemutatja, hogyan kérdőjelezi meg ez a felfogás a nyelv és a nyelvészet önállóságát, amikor a nyelvet mint az emberi megismerés (kogníció) általános rendszereinek egyikét képzeli el, amelynek szabályszerűségeit az általános kognitív rendszer szabályszerűségei magyarázzák. Bemutatja, hogyan jelennek meg az elsajátításban, a tanulásban és a használatban is a „pusztán nyelvinél” általánosabb mechanizmusok.

A tanulmányok feltárják a kognitív szempont jelenlétét a nyelvi rendszer kreativitásának, összetevőinek, emlékezeti és észlelési illesztéseinek keretében. Több dolgozat elemzi a kognitív meghatározókat a nyelv keletkezésében, illetve a gyermeknyelvben.

A kognitív szempont megjelenik az agysérülésekhez kapcsolódó, afáziás jellegű és az egyéb, pl. az autizmus spektrummal érintkező nyelvi nehézségek értelmezésében is. A kultúra és a nyelvhasználat (a pragmatika) illesztésének gazdag választékát is bemutatja a kötet, a metaforák alternatív elméleteitől kezdve a gondolatterjedés és a nyelvi változás kognitív összetevőiig.

Hivatkozás: https://mersz.hu/pleh-kenesei-altalanos-nyelveszeti-tanulmanyok-xxv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave