MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Lapsánszky András (szerk.)

Közigazgatási jog II.

Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás


A Keretirányelv szabályozási rendszere

A Keretirányelv szabályozási rendszere az elektronikus kommunikációs hálózatokra és szolgáltatásokra terjed ki, amely tartalmában, elveiben megegyezik a korábbi szabályozással annyiban, hogy magában foglalja a korábbi szabályozással érintett hálózatokat és szolgáltatásokat kibővülve az azóta bekövetkezett műszaki és technológiai fejlődés alapján létrejött – az elektronikus kommunikáció keretfogalmába tartozó – új típusú hálózatokkal és szolgáltatásokkal. Azaz a hatályos uniós szabályozás kiterjed minden átviteli rendszerre és berendezésre, továbbá más erőforrásra, amely jelek, végpontok közötti kábelrendszer, rádiós, optikai vagy más elektromágneses úton történő továbbítását teszi lehetővé, tekintet nélkül, függetlenül a továbbított információ fajtájától. Egyértelműen nem tartoznak a hatályos szabályozási rendszer keretébe az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalomszolgáltatások vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatások, ahol tehát a szolgáltatás lényegi eleme nem az átvitel, hanem annak tartalma (pl. műsorszolgáltatás). Nem tartoznak tárgykörébe továbbá az információs társadalommal összefüggő azon szolgáltatások, amelyek tartalmának döntő jellege nem az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbítás. Az elektronikus kereskedelemmel, elektronikus aláírással, elektronikus információszabadsággal összefüggő szolgáltatások tehát alapvetően nem tartoznak az elektronikus hírközlés uniós jogának tárgykörébe, de az elhatárolás sok esetben problémákat okoz, amelyek a konkrét egyedi jogalkalmazási tevékenység során tisztázhatók.

Közigazgatási jog II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 624 4

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.

- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,

- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,

- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lapsanszky-kozigazgatasi-jog-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave