Lapsánszky András (szerk.)

Közigazgatási jog II.

Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás


Az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikája 2014 és 2020 között

A következő hétéves időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról szóló javaslatát 2011 novemberében nyújtotta be a Bizottság, amelynek elsődleges célkitűzése, hogy a polgárokat az egységes belső piac középpontjába állítsa és lehetőséget teremtsen számukra az eredményes és aktív piaci részvételre. Ez a meglehetősen általánosan megfogalmazott és éppen ezért konkrétumok sorával nem kecsegtető célkitűzés két szempontból mindenképpen előremutatónak tekinthető. Egyrészt a belső piac működése szempontjából centrális jelentőségűnek minősíti a fogyasztói pozíciót, amiből kiolvasható a fogyasztói jogállás ama kettősségének felismerése, hogy a fogyasztó alakítója is a piaci cselekményeknek, továbbá olyan résztvevője, aki védelemre szorul az egyéb gazdasági szereplők aktivitásaival szemben. Másrészt korszerűnek tekinthető az új fogyasztóvédelmi stratégia abban a vonatkozásban is, hogy az uniós jogalkotás kevésbé a paternalista, inkább az aktív, önálló cselekvésre képes fogyasztókép megteremtésében látja e közös politika fundamentális rendeltetését.

Közigazgatási jog II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 624 4

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.

- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,

- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,

- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lapsanszky-kozigazgatasi-jog-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave