Lapsánszky András (szerk.)

Közigazgatási jog II.

Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás


Eljárásfajták

A közbeszerzési eljárásnak változatos fajtái vannak, azonban nem mindegyikfajta eljárás alkalmazható mindegyik értékhatár mellett, illetőleg bármely típusú beszerzésnél. A közbeszerzési eljárás fajtái a nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Lehetséges az ajánlatkérő részéről ún. keretmegállapodásos eljárás alkalmazása is, illetőleg az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert is létrehozhat és működtethet. A közbeszerzési eljárás során az egyik eljárásról a másik eljárásfajtára áttérni nem lehet. Nem lehet jelen tankönyv célja a sok eljárásfajta részleteiben történő ismertetése, csupán a fő lényegük elhatárolása. Tulajdonképpen azon fő ismérvek szerint lehet az egyes eljárásfajtákat kategorizálni, hogy a pályázat nyitott-e, az érdekeltek teljes köre ajánlatot tehet-e, illetőleg, hogy egy vagy két szakaszból áll-e az eljárás. Amennyiben kétszakaszos az eljárás, az esetben lehet meghívásos vagy hirdetményes tárgyalásos, amelyeknek van egy ún. részvételi szakasza, ahol az ajánlatkérő a jelentkező teljesítésre való alkalmassága felől is dönt.

Közigazgatási jog II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 624 4

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.

- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,

- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,

- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lapsanszky-kozigazgatasi-jog-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave