Lapsánszky András (szerk.)

Közigazgatási jog II.

Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás


Célok, feladatok

A társadalmi, gazdasági és környezeti érdekek összehangolásának szükségességét felismerve és a területfejlesztés és -rendezés szinergikus kapcsolatát elfogadva a hatályos szabályozás közösen vonja meg a két tevékenység végső, hosszú távú céljait. A gazdaságfejlesztési szempontokat előre sorolva a jogalkotó többek között kiemelte a szociális piacgazdaság épülésének segítését, a környezeti adottságokra is tekintettel levő fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtését, valamint a méltányosság és kiegyenlítés jegyében a harmonikus fejlődés elősegítését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogalkotó a jelentős különbségek kapcsán azoknak csupán a mérséklését célozza meg, nem pedig felszámolását, hiszen az nem is volna lehetséges. Az egyenlőtlen területi fejlődés ugyanis törvényszerű, egy bizonyos szintig pedig a gazdaság élénkítését is szolgál(hat)ja.

Közigazgatási jog II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 624 4

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.

- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,

- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,

- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lapsanszky-kozigazgatasi-jog-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave