Cím:
Nevelés és iskola az antik és középkori Európában
Nevelés és iskola az antik és középkori Európában

Gloviczki Zoltán, Zsinka László

Nevelés és iskola az antik és középkori Európában


Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 250 6
Online megjelenés éve: 2018

A jelen egyetemi jegyzet arra tesz kísérletet, hogy a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók számára teljes áttekintést nyújtó, részleteiben tudományos újszerűségre nem törekvő, de az érintett tudományágak legfrissebb szempontjait és eredményeit közvetítő és összefoglaló, ugyanakkor a hallgatók feltételezhető előképzettségéhez és vélhető céljaihoz is igazodó tankönyvként szolgáljon.

Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy sajátos témaválasztása, az antikvitás és az európai középkor neveléstörténetének feldolgozása korunkban is drámai jelentőségű európai identitásunk kizárólagos gyökereit tárja fel és mutatja be.