Newton almája podcast 9. rész: Magay Tamás

2022. 10. 15.

FacebookXPinterestLinkedIn

„Minden szótár már a megjelenés időpontjában elavult” – lep meg minket kijelentésével Magay Tamás tanár úr, a Károli Gáspár Református Egyetem angol tanszékének alapítója, nyugalmazott professzora és az MTA Szótári Munkabizottságának egyik alapítója. Mit tud mesélni mindannyiunk szótárát megalkotó mester a lexikográfia múltjáról, jelenéről és egy kicsit jövőjéről? Országh Lászlóról és Szabó Lőrincről? Miként került a szótárírásról szóló könyvének címébe az, hogy zöldgallytörés? Hogyan tud majd 70 évnyi karriert és szenvedélyt meghatározni az a mondat, hogy „Tud Ön tangózni”? Mit tanított neki Szenci Molnár Albert egy gyertyacsonk mellől? Mindezekre a kérdésekre választ adunk a MeRSZ podcast 9. adásában.

Kicsoda Magay Tamás?

Magay tanár úr, a Károli Gáspár Református Egyetem angol tanszékének alapítója, nyugalmazott professzora és az MTA szótári munkabizottságának egyik alapítója. A hazai szótáralkotás emblematikus figurája.

Magay Tamás 1928-as születésű, régi kálvinista családból származó ifjúként 1946-tól 1947-ig a kaposvári Eötvös József Kollégium ígéretes bölcsészhallgatója volt, ahonnan az első „tisztogatási hullám” kisöpörte. Ezt követően három évet töltött Skóciában, majd teológiát tanult a Károli Gáspár Református Egyetem mai Hittudományi Karának jogelődjén. Itt 1955-ben szerzett református lelkészi oklevelet.

A teológiai képesítés megszerzése után Magay Tamás 1957-től bekapcsolódott az Akadémiai Kiadó szótárszerkesztési munkáiba, eleinte Országh László asszisztense, majd jobbkeze és egyenrangú alkotótársa lett. A Kiadónál 42 szótárt szerkesztett, ezek együttes oldalszáma a kiadói felmérések szerint eléri 30.000 oldalt.

Magay tanár úr a kandidátusi és a dr. habil címen felül számos országos és nemzetközi díj kitüntetettje. 1997-ben elnyerte a rangos angliai Verbatim Award-ot, még ugyanebben az évben az Országh László-díjat, majd 2001-ben az iskolateremtő tudós pedagógusoknak kijáró Apáczai Csere János-díjat, s különleges elismerésként az Oxford English Dictionary külső konzulensének tekintélyes pozícióját.

Hasznos linkek

Könyvei a MeRSZ-en:

Fontosabb kötetei:

Említett témák, fogalmak

Említett személyek

Említett helyek / intézmények

Kivonatos tartalom időkódokkal

00:01    Bevezető

01:08    Minden szótár szinonimák tárháza. A szótárt az ember írja, alkotja, szerkeszti, ilyen sorrendben. Definíció szerint a kétnyelvű szótár nem más, mint a forrásnyelv, mondjuk magyar, és a célnyelv (angol) szinonimái. Példának vegyük a lefekszik igét, aminek négy jelentése is van: lefekszik a fűre napozni, lefekszik aludni (go to bed), lefekszik valakivel, lefekszik a hatalomnak. Tehát szótáríráskor nem csak arról van szó, hogy az egyik szót ide rakjuk, a másikat oda. A nyelv egy folyamatosan fejlődő, de inkább változó valami.

03:20    Magay tanár úr a szótárkészítést alkotófolyamatként fogja fel. És az alkotást befejezni nem lehet, csak abbahagyni, de a tanár úr ezt még nem hagyta abba, ez az alkotás a mai napig zajlik. Két kiadónak is dolgozik, orvosi szótárt szerkesztett, ami tavalyelőtt jelent meg angol–magyar és magyar–angol nyelven és mintegy 12 ezer orvosi szó magyar megfelelője, valamint latin tudományos neve szerepel benne. A közelmúltban jelent meg Bibliai eredetű kifejezések, közmondások és bölcsességek magyarul és angolul című munkája is. Szótárt szerkeszteni tehát bármilyen témakörből lehet. Az angol–magyar nagyszótárban például 80 szakterület van, aminek megvannak a maga kifejezései.

05:45    Országh László mondta (ő volt Magay tanár úr mestere), hogy az volt a legokosabb ember, aki az első szótárt megírta. A többi mind abból „lopott” aztán később. Tehát természetes, hogy az ember felhasználja az arra érdemes elődöket, előzményeket, és azt fejleszti, gyűjti, bővíti tovább.

06:02    Magay Tamás kaposvári születésű, ott is érettségizett 1946-ban, majd felvették az Eötvös Kollégiumba, de egy év múlva eltanácsolták, ezért bánatában három évre kivonult Skóciába. De az Eötvös Kollégiumban eltöltött éve nagyon eredményes és gyümölcsöző volt, ott lett tanára Országh László, és ott került kapcsolatba a szótárírással: kezdetben cédulákat vagdosva segített Országh Lászlónak, hogy ’48-ban megjelenhessen angol–magyar kéziszótára. Majd miután Skóciából hazatért, Országh (aki akkor a Nyelvtudományi Intézet vezetője volt) ismét magához kérette, és segítségét kérte egy kisszótár elkészítésében. Magay Tamás boldogan vállalta az előkészítést, mint a vízbe dobott mentőöv, olyan volt számára ez a felkínálás. 1954-ben, mindössze fél év alatt megcsinálta, Országh László és az Akadémiai Kiadó egyaránt nagyon meg volt elégedve vele, és ettől kezdve folyamatossá vált az együttműködésük.

10:28    A szótárírás (mert mégis csak ez az alapszó) angolul lexicography, ami szótárirodalmat is jelent. 1965-ben Magay Tamás British Council ösztöndíjat kapott Oxfordba. Országh László kérésére kereste fel ott az oxfordi nagyszótár főszerkesztőjét, Robert Burchfieldet, aki rengeteget késett a megbeszélt találkozóról. Burchfield nem mentette ki magát, hanem két nappal később levélben kért elnézést Magay Tamástól, amiért annyira megvárakoztatta, de a fiának eltört a karja, zöldgallytörést szenvedett. Szerencsére ez a szó is megvolt már a szótárban, ami egy tükörszó: green stick fracture. Ezért adta Magay Tamás a szótárírás titkaiba beavató könyvének ezt a címet: Zöldgallytörés, avagy minden, amit a szótárírásról tudni érdemes. Magay Tamás és Burchfield között pedig életre szóló barátság szövődött ezzel a zöldgallytöréssel.

13:43    1983-ban az angliai Exeterben megalakult az EURALEX: European Association for Lexicography, Európai Lexikográfiai Társaság. Magay Tamás is részt vett a szervezet alakuló ülésen, ahol beválasztották a szerkesztőbizottságba. Kétévente tartják kongresszusaikat, és Malagától Helsinkiig Magay Tamás mindenhol ott volt és előadást tartott. Van az oxfordi University Pressnek egy folyóirata, International Journal of Lexicography címmel, amelynek szintén benne volt a szerkesztőbizottságában.

14:47    Amire Magay Tamás igazán büszke, az az oxfordi szótár, OED (Oxford English Dictionary). Ez a tízkötetes szótár 1928-ban jelent meg először, majd újra kiadták, és lettek kiegészítő kötetei is (supplements). Ezeknek az ún. supplementseknek a főszerkesztője Robert Burchfield volt, aki felkérte Magay Tamást, hogy legyen külső konzulens. Így az OED szótárakba Országh László neve mellé bekerült Magay Tamásé is.

15:55    Magay tanár úr ’54 óta folyamatosan a szótárak és a lexikográfia bűvkörében él. Két olyan dolog van, ami számára a legizgalmasabb feladatrész a szótáralkotásban, és ami kifejezett lelkesedéssel tölti el: az egyik a válogatás, azaz összeválogatni az anyagot, hogy mi legyen benne. A másik pedig a szavak jelentésre bontása. Az oxfordi szótárban például 600 ezer szócikk van. De ha azt vesszük, hogy hány szótári alak van, hány jelentés, akkor az sokkal több. És ezeket (mint a lefekszik-nél) minősíteni kell, vagy szövegkörnyezetbe helyezni, szövegkörnyezeti jelzéseket adni rá, pl. lefekszik valamire, ágyba, aludni stb.

17:36    Nem mindegy, mi kerül be egy szótárba. Magay Tamás 16 éves volt 1944-ben, amikor az oroszok bejöttek Kaposvárra. Egy pincében többedmagukkal elbújva reszkettek a félelemtől, amikor németeket keresve beállított egy géppuskás orosz katona. Előkerült egy kis könyvecske, orosz–magyar társalgási szótár. Magay Tamás kinyitotta a szótárt, és az első, amit olvasott: „Tud ön tangózni?” Magay tanár úr ekkor döntötte el, hogy szótárszerkesztő lesz, és a megfelelő szótárba a megfelelő adatokat fogja felvenni. Minél kisebb egy szótár, annál nehezebb beválogatni, hogy mi kerüljön bele. A nagyszótárba persze be lehet lapátolni mindent, akár azt is, hogy tud ön tangózni?

19:28    A piros-kék klasszikus kisszótár az iskolai tanulmányaink során sokunknak jelentett rendkívül nagy segítséget. De volt Magay Tamás életében is olyan pillanat, amikor nem egyetemi vagy akadémiai közegben, hanem közembereken segített a munkássága. Mivel a szótárszerkesztésből nem lehetett megélni, Magay tanár úr magántanárként is tanított házaknál, például a Nemzeti Színház egyik kiváló színészének a lányát tanította angolra. És meglepődött, amikor a hölgy az Országh-féle 1948-as szótárát elővette, és megmutatta, hogy teljesen tele volt firkálva mindennel, amivel ő maga kiegészítette. Tehát ilyen is van, de ez azért ritkaság. Lehet mindig jobbat és többet adni.

21:14    Magay Tamás lektorálja a pasaréti református gyülekezet Áldás, békesség című hírlevelét. Megjelenik benne egy cikke: Isten nyelvésze, Szenci Molnár Albert. Az ismert zsoltárfordító 1574-1634 között élt, életének felét külföldön, Nürnbergben töltötte. Másik fő műve, a latin–magyar és magyar–latin szótár, ami az első magyar szerkesztésű teljes kétnyelvű szótár volt. Ez 1604-ben, mintegy 418 évvel ezelőtt jelent meg, és mindössze fél év alatt készült el egy olyan korban, amikor még villany sem volt. Ez hihetetlen rekord. A szótár 1611-ben már második kiadását élte. Abból az elvből kiindulva, hogy minden szótár már a megjelenésének pillanatában elavult, a 2. kiadásban tervben volt, hogy folytonosan újítani és bővíteni kell.

22:50    A számítógép megjelenése gyökeresen, forradalmi módon megváltoztatta, megjavította a szótárírást ahhoz képest, amikor Magay Tamás még vágta a cetliket. Magay tanár úr, ahogy mondta, most vén fejjel is már csak számítógéppel tud szerkeszteni. De az is igaz, hogy állandóan gyűjti az új szavakat és kifejezéseket cédulákra, például ezt: digitális nomád. Tehát elsősorban magyar szavakat figyeli, és azokhoz keresi az angol megfelelőt, amiben nagy segítség az internet.

24:15    Szenczi Molnár Alberttől – aki tulajdonképpen egy gyertyacsonk mellett fél év alatt összeszerkesztett egy szótárt – ezt tanulta Magay Tamás: semper reformari debet. Folyton reformálni kell. Ez a reformációnak volt az alapelve, és a szótárírásnak is. Ennek ellenére Magay nem tartja magát bigott reformátusnak, sőt, a világ egyik legnagyobb emberének nevezte II. János Pál pápát.

26:11    A szótárírás kapcsán ’54-től megismert emberek közül Magay Tamás a legfontosabbnak Robert Burchfieldet tartja, de kiemelte Reinhard Hartmann nevét is, aki az EURALEX elindítója és szervezője volt Exeterben. A magyarok közül Ruttkay Kálmánt, Országh Lászlót és Peter Sherwood nevét emelte ki, mint olyan személyeket, akiknek büszke a barátságára, és akikkel való találkozás sokat jelentett számára. Peter Sherwooddal (akinek családja ’56-ban vándorolt ki Angliába) jelenleg is állandó kapcsolatban áll, ő abszolút kétnyelvű ember, aki ugyanúgy tud angolul, mint magyarul, nyelvész, de irodalmár is. Országh, Magay és Sherwood között pont 20-20 év a korkülönbség. Magay Tamásnak minden évben frissítenie kell a szótárakat. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a tanár úr összeszedi a céduláit és beviszi a számítógépbe, és azt elküldi a kiadónak, illetőleg a kiadó elküldi Peter Sherwoodnak, aztán kerülhet be a magyar-angol, L1, L2 (language 1, language 2) szótárakba.

27:27    „Csak úgy röpködnek manapság a kirúg és a hasonló szavak a meggondolatlan szóhasználók szájából.”, idéz riporterünk Magay tanár úrtól. De mi a baj a „kirúg” szóval, és mitől változik egy szó? Magay Tamás szerint fontos a minősítés. Egy szótárba ugyanis mindent be lehet vinni, még a legmocskosabb, legundorítóbb legcsúnyább szavakat is. Csak minősíteni kell. Odaírni, hogy szleng vagy durva, sértő, pejoratív – attól függ, milyen címkét használunk. Van, amikor a szövegkörnyezettel minősítünk, pl. a korábban már említett lefekszik ige esetében.

30:48    A kétnyelvű szótárírónak, szótárszerkesztőnek az a dolga, faladata, hogy megtalálja a mind tartalmában, mind stílusértékében megfelelőt, vagyis ekvivalenst. Ugyanakkor az irodalmi értékre is figyelni kell. Orvosi szótárban például van ez a kifejezés: nyitott szívműtétet hajt végre. Ezt úgy is mondják, dobogó szív mellett operál. Ez már szinte költői.

32:20    Magay tanár úr most 94 éves. Feladatának azt tekinti, ami éppen a feladata, ez most az ellentétek szótára. Szinonimákkal és antonimákkal, azaz rokon értelmű szavakkal és ellentétes értelmű szavakkal foglalkozik, hiszen ahol szinonima van, ott van ellentét is. Egy kétnyelvű szótár a szinonimák tömkelege. Pl. disabled, jelentése: fogyatékos. Mi ennek az ellentéte magyarul? Például: ép, egészséges, bár az előbbi változat megfelelőbb. Ilyenekről van szó ebben az új szótárban.

33:32    A műfordítás a szótárhasználat fontos területe. Magay tanár úr kedvenc költője Szabó Lőrinc. Véleménye szerint például azt is mondhatnánk, hogy Szabó Lőrinc: 75. szonett, fordította William Shakespeare. Mert aki ilyet leír, hogy „arcod varázsa csordultig betölt”, attól a gyönyörűségtől szinte sírni lehetne, amikor olvassuk. Magay Tamás lengyel nagynénje nagyon jó barátságban volt Szabó Lőrinccel, sokszor meghívták magukhoz, amikor együtt voltak.

34:40    Magay tanár úr másik nagy kedvence Kosztolányi Dezső, illetve a Gondolatok a nyelvről című műve, amiben ez áll: „A szótár csak kagyló, ezzel csak meregetünk a nyelv tengeréből. A nyelv azonban a tenger, a tenger.” A nyelv maga a végtelenség. Minél többet foglalkozik vele az ember, annál inkább látja, hogy soha nem lehet a végére érni.

35:04    Az, amit Magay Tamás az Áldás, békesség hírlevélben leírt, nagy elődjének az elve, hogy a szótárt mindig újítani kell. Ahogyan a hitünket is (hitújítás), a szótárt is mindig frissíteni, reformálni kell, akár visszaalakítani. Mert ami régen volt, az jó volt. Magay Tamás a lektorálás közben arra is rádöbbent, hogy „Isten nyelvésze”, Szenci Molnár Albert gyakorlatilag a kollégája volt, és erre büszke. „Amíg élek, és feladatom a szótárszerkesztés, Önökre is mindig nagy szeretettel fogok gondolni.” Ezzel a mondattal zárta beszélgetésünket Magay Tamás tanár úr.

Kategória:Podcast

Kivonat
fullscreenclose
printsave